80.000 tons asfalt giver komfortabel motorvej

80.000 tons asfalt giver komfortabel motorvej
06. 09 2019
Det sidste stykke slidlag på motorvejen mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd er lagt. De tre spor er rettet op, så strækningen på cirka 15 kilometer svarer til en helt ny motorvej. Hastighedsgrænsen sættes op til 130 kilometer i timen.

Et nærmest nyt stykke motorvej på 15 kilometer bliver nu brugt til glæde for trafikanterne i Østjylland.

Asfaltentreprenøren har haft travlt henover sommeren, og resultatet mærkes positivt for de mange trafikanter på Østjyske Motorvej. De kan fremover nyde en meget mere komfortabel tur på det nye slidlag mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd.

Selve vejudvidelsen fra fire til seks spor har stået klar siden efteråret 2018, men for at fuldende projektet manglede det øverste lag asfalt – slidlaget – at blive lagt på. Dette er entreprenøren nu blevet helt færdig med. 15 kilometers motorvej i seks spor, plus 14 motorvejsramper, er blevet totalrenoveret med asfalt. I alt er der blevet lagt godt 80.000 tons asfalt ud.

Oprydningen efter asfaltarbejdet er desuden også afsluttet nu, så hastighedsgrænsen på de 15 kilometer sættes op fra 110 til 130 kilometer i timen, der hvor der har været skiltet ned under arbejdet.

Vejdirektoratets projektleder Robin Højen Madsen er godt tilfreds med det arbejde, som er udført.

- Det er virkelig et flot resultat, som entreprenøren har afleveret. Vejen er blevet rettet op, så den faktisk svarer til en helt ny motorvej. Jeg er helt sikker på, at trafikanterne får en fremragende køreoplevelse og komfort derude. Det fortjener de også, for vi var jo nødt til at genere trafikken med periodevise lukninger af motorvejsramper og generelle hastighedsnedsættelser, mens vi udførte arbejdet henover sommeren. Jeg vil sige tak for tålmodigheden til trafikanterne, som har kørt ganske fornuftigt, og efter forholdene, i anlægsperioden, siger Robin Højen Madsen.

Udlægningen af slidlaget på vejen begyndte i maj. I de fire gamle spor er asfalten først blevet udskiftet i 8 centimeters dybde, og motorvejen er blevet rettet op, inden udlægningen af slidlaget i samtlige spor. Asfalten blev udlagt i etaper - skiftevis i sydgående spor, og derefter nordgående spor - i samme etape. Af hensyn til trafikafviklingen blev én etape afsluttet, inden den næste blev påbegyndt.

Den nu helt færdige udbygning til seks spor mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd skal afhjælpe de trængselsproblemer, som strækningen længe har haft i myldretiden, da trafikken på de danske motorveje er stigende.

- De nye motorvejsspor vil give trafikanterne en hurtigere og mere sikker rejse på strækningen. Man kommer til at spare 3-5 minutter i myldretiden. Det vil forhåbentlig lette trængslen, øge fremkommeligheden og mindske risikoen for uheld. Det kommer både privatpersoner til gode, men også f.eks. det erhvervsliv med tung lastbilstransport, der er afhængig af at kunne komme effektivt frem og tilbage med varer til deres kunder, siger Robin Højen Madsen.