Akutteam forebygger indlæggelser og skaber tryghed

Jane og Uffe har været meget glade for besøget fra Akutteamet, hvor de fik en hurtig udrening og blev beroliget.
Jane og Uffe har været meget glade for besøget fra Akutteamet, hvor de fik en hurtig udrening og blev beroliget.
Akutteam forebygger indlæggelser og skaber tryghed
16. 01 2020
Siden april 2018 har Horsens Kommune haft et akutteam med 10 sygeplejersker, der sidder klar til at rykke ud i akutte situationer. Resultatet er, at borgere undgår unødige indlæggelser, kommer hurtigere i gang efter sygehusophold - og ikke mindst føler større tryghed.

Akutteamet er oprettet, fordi der bliver flere ældre patienter, ofte med flere forskellige sygdomme, og fordi patienter i dag bliver hurtigere udskrevet end tidligere. Det kræver en særlig indsats i forhold til at behandle og vurdere patientens konkrete situation. Sygeplejerskerne i Akutteamet har særlige kompetencer, som fx hjemmesygeplejen ikke har, da de alle har været på akutuddannelse. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser er Akutteamets kerneopgave. For at lykkedes med den, arbejder Akutteamet tæt sammen med sygehus, ansatte i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og plejeboligerne samt privatpraktiserende læger:

-   Ofte er en borger i tvivl om, situationen er så alvorlig, at de skal ringe 112. Det kan være svært for os som læger på kort tid at vurdere patientens situation uden at have konkrete målinger. Derfor letter det vores arbejde meget, at vi kan kontakte Akutteamet, som hurtigt kan rykke ud til borgeren og foretage en udredning. Samarbejdet med Akutteamet har givet et betydeligt kvalitetsløft i vores arbejde, specielt i de akutte problemstillinger som omhandler de ældre og ofte sårbare patienter Det er vores erfaring, at vi kan reducere antallet af hjemmebesøg og i stedet anvende tiden på patienter i klinikken, siger læge hos Lægerne Godsbanegade, Gitte Martin.

Et eksempel på en situation, hvor en patient og hendes mand har følt utryghed og haft behov for en hurtig udredning, er Jane på 84 år og hendes mand Uffe Bang på 82. Jane har tidligere haft hjerteflimmer, som blandt andet har resulteret i, at hun er fundet besvimet på gulvet, og man derfor har ringet 112.

Grundig analyse og god formidling

For nyligt får Jane det dårligt igen, og en bekymret Uffe ringer til privatpraktiserende læge, som straks kontakter Akutteamet. Sygeplejerske Anni Damgaard rykker hurtigt ud til Uffe og Jane for at få udredt situationen:

-  Jeg havde aldrig hørt om Akutteamet. Vi bliver mødt af en fantastisk sød og smilende sygeplejerske, som formår at kommunikere, de resultater hun får, ud til os. Hun er meget effektiv, og tager sig tid til at foretage en grundig analyse. Hun skriver endda en seddel med resultaterne, som jeg kan vende senere med min svigersøn, der er læge. Anni konstaterer, at Jane ikke har hjerteflimmer. Vi er meget lettet over at få en afklaring så hurtigt, siger Uffe Bang.

Jane bliver tilbudt en tid hos Akutteamet om eftermiddagen, men de takker nej til tilbuddet, da de nu føler sig trygge og ikke behøver yderligere hjælp. Casen med Jane og Uffe er et eksempel på, hvor Akutteamet har bidraget til at undgå en unødig indlæggelse:

-  Vi kan lave en effektiv og klinisk vurdering på stedet og iværksætte behandling i hjemmet. Det sparer samfundet mange penge, da sektorovergange er dyre, og borgeren er ofte meget mere trygge ved at blive behandlet i eget hjem, siger Anni Damgaard.

Nedbringelse af genindlæggelser

Op mod hver fjerde ældre patient genindlægges kort tid efter, at de er blevet udskrevet fra hospitalet. Der er typisk tale om den samme type af patienter, der ryger ud og ind af hospitalet:

Vi samarbejder med hospitalet om, hvad vi kan gøre for at få reduceret antallet af genindlæggelser. Vi har stort fokus på at sikre, at de svage borgere får så smidigt et forløb som muligt. Det gør vi ved at udvikle vores samarbejde med hospitalerne om at lette overgange, udtaler Vigga Ravnkilde, daglig leder af Sygeplejekoordinationen og Akutteamet.