Ældre savner selskab

Marie gør rent hos Lars en halv time hver 14. dag. De andre dage holder hun lige øje med ting, der kan bekræfte hende i, at han er ok - for eksempel at hans køkkenvindue står åbent, som det plejer.
Marie gør rent hos Lars en halv time hver 14. dag. De andre dage holder hun lige øje med ting, der kan bekræfte hende i, at han er ok - for eksempel at hans køkkenvindue står åbent, som det plejer.
Ældre savner selskab
25. 02 2020
Hjemmehjælpere i Horsens Kommune arbejder målrettet på at få enlige ældre med i fællesskaber.

Af Vibeke Juul. Foto: Per Algreen

- Jeg kan se udefra, hvordan de ældre har det. Hvis gardinerne er trukket for, og fjernsynet kører, kan det være tegn på, at humøret ikke er alt for højt.

Sådan siger Marie Laugesen, der er hjemmehjælper i Horsens Kommune. Hun er én af de mange ansatte i hjemmeplejen, der holder et vågent øje med, hvordan de ældre har det.

De ansattes opmærksomhed har fået et ekstra nøk med det tre-årige Projekt Vigør i Fællesskab, som Horsens Kommune deltager i. Formålet er at opspore mistrivsel hos ældre, der bor alene i ældreboliger tilknyttet et center og få dem med i et fællesskab, hvis de ønsker det.

Det er der en del ældre, som gør. Ifølge resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt 200 ældre, der bor i ældrebolig tilknyttet Tamdrupcentret ved Horsens, svarer 40 %, at de ofte savner nogle at være sammen med.

64-årige Lars Due Madsen er kørestolsbruger og har i et års tid boet i rækkehus ved Tamdrupcentret i Lund. Selvom han ikke føler sig decideret ensom, er han glad for, at Marie - takket være projektet - kan følge ham til hyggekomsammen på centret en gang om måneden, for han vil gerne lære sine naboer at kende.

- Da jeg flyttede ind, kunne jeg se, at mine naboer lukkede sig inde. Men det har ændret sig. Nu er det tredje gang, vi mødes, og snakken går livligt, fortæller han.

Og Marie supplerer:

- Jeg er sikker på, at beboerne generelt kommer til at snakke mere sammen fremover. De taler allerede nu om, at de skal have sat ekstra bænke op til sommer, så der er plads til alle. Og "kaffeklubben" kan måske føre til, at de ældre begynder at deltage i andre aktiviteter, for eksempel kyndelmisse, modeshows, strikkeklubber m.m.

Ifølge Lone Henriksen, der er projektkoordinator i Vital Horsens Aktivitetsafdeling, har projektet allerede rykket på Tamdrupcentret og de øvrige 11 centre i kommunen:

- Udfordringen for de ældre kan være, at når deres venner falder fra, så har de meget lidt overskud til at få dannet sig et nyt netværk. Med projektet kan hjemmehjælpere, frivillige og aktivitetsmedarbejdere opsøge de ældre og forhåbentlig hjælpe dem videre.