Anders Nielsens mindeanlæg bliver ikke fredet

Anders Nielsens mindeanlæg bliver ikke fredet
18. 09 2020
Op til byrådet i Skanderborg at sige ja til flytning til Kultur- og Oplevelsescenter Vestermølle.

92 år efter sin død har Anders Nielsen, Danmarks nok mest betydende bonde gennem tiderne, formentlig været den mest offentligt omtalte person i Skanderborg i denne sommer. Årsagen: Skulle et mindeanlæg, rejst for ham halvandet år efter hans død i 1928, blive stående i vejkanten syv km. fra Skanderborg mod Ry, eller flyttes til Kultur- og Oplevelscenter Vestermølle, hvor der siden 2010 har været et Anders Nielsen-museum?

Der var lagt op til, at Skanderborg Byråd ville vælge det sidste på et møde 27. maj ved at stemme ja til en plan udarbejdet af landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær og godkendt af såvel kommunens Teknik & Miljø-afdeling som Fredningsnævnet. Anders Nielsens efterkommere, repræsentanter for de andelsselskaber, han har stiftet, fire fonde, fem landboforeninger samt Landbrug & Fødevarer pegede også på Vestermølle, som fandt en placering ved mølledammen med kig ud over søen.

Det gjorde ikke indtryk på byrådsmedlem Birte M. Andersen. Med støtte fra en gruppe borgere i Dover Sogn vendte hun på byrådsmødet tommelen ned efter at have citeret to linjer fra et advokatnotat, dog uden at nævne dets konklusion, der sagde det præcis modsatte. Byrådet blev bange for at lave noget ansvarspådragende. Sagen blev sendt i udvalg.   

Slots- og Kulturstyrelsen var helt enig i advokatens konklusion, og den viden var nået frem før byrådsmødet, nemlig til Museum Skanderborg. Her sad man med en mailbesked om, at det står kommunen frit for at lade mindeanlægget nedtage, såfremt Anders Nielsens efterkommere samt Landbrug & Fødevarer er enige om at aflyse en tinglyst deklaration om dets forbliven på nuværende plads. Alle vidste, at det var tilfældet. Men først nu, tre måneder senere, er meddelelsen nået frem til borgmesterkontoret.  

Hen over sommeren blev der luftet holdninger fra mange sider, og 11. august gik Dover Menighedsråd ind i sagen ved at bede Slots- og Kulturstyrelsen frede anlægget. 1-0 til menighedsrådet, skrev den lokale annonceavis – i klar disharmoni med den afgørelse, som styrelsen nu har truffet. Anlægget bliver ikke fredet – til trods for at Slots- og Kulturstyrelsen fastslår, Anders Nielsens liv og virke var bemærkelsesværdigt og af national interesse.

Afslaget, som er endeligt, begrundes med, at kommunen, dengang Dover Kommune, i 1959 mhp at slippe for at passe 865 kvm. haveanlæg og i modstrid med førnævnte deklarations aftale om pasningspligt, ændrede mindesmærket, så det ”mistede den monumentalitet og udsagnskraft, det havde med mindestenen højt hævet over terrænet.” Mindestenen står i dag i vejsidens trafikstøj samt benzin- og dieselos fra flere end 500 biler i timen. Her er hverken P- eller toiletfaciliteter.

Det er der på Vestermølle. Nu kan kommunen på udvalgs- og byrådsmøder i oktober bane vejen for, at Skanderborg igen får en Anders Nielsen-mindelund som fra 1929 til 1959. Sideløbende er Møllelauget i dialog med tre statsanerkendte kulturhistoriske museer og to universiteter om at udvide Anders Nielsen-museet, så det kan vise samfundsudviklingen bredt fra krisen i 1880’erne og op gennem 1900-årene.