Babyleg og mødresnak i Gedved

Babyleg og mødresnak i Gedved
04. 12 2018
Om mandagen mødes barslende mødre på biblioteket i Gedved – en mødregruppe, hvor alle fra Gedved og omegn er velkomne.

I vinteren 2017 søsatte en gruppe barslende kvinder en mødregruppe i Gedved, der skulle være åben for alle hver mandag fra 9 til 11. Initiativet er blevet godt modtaget og mange har lagt vejen forbi Åben Mødregruppe i løbet af det seneste år. Deltagerne afspejler lokalområdets behov og mangfoldighed: barslende kvinder, plejeforældre, bedsteforældre og hjemmegående fra både Gedved, Tebstrup, Egebjerg og Hansted.

Tovholderen bag initiativet, Thyra Iversen, fortæller: ”Der var et behov for at skabe et rum for barslende kvinder i Gedved, der ikke var opdelt med udgangspunkt i, om moderen var første- eller flergangsfødende eller barnets alder. I den åbne mødregruppe skulle der være plads til alle”.

Biblioteket er åbent for alle

Tre barslende kvinder og deres babyer begyndte at mødes fast en gang om ugen på Gedved Bibliotek. Kort efter blev alle andre inviteret med, og der blev oprettet en Facebook-gruppe med navnet: ”På barsel i Gedved”. Den lokale bibliotekar, Bodil Bæk, har fra begyndelsen været stolt af, at biblioteket skulle danne rammer for Åben Mødregruppe. ”Stedet blev valgt, fordi det var neuralt”, forklarer Thyra, og fortsætter: ”Det lille bibliotek på Skovvej i Gedved er åben for alle, har legetøj og puslebord. Ligeledes er der mulighed for at låne en god bog med hjem til sig selv eller sit barn”.

Lokalt er godt

Stine Toft Syska, mor til Gorm på 3 mdr., fysioterapeut, er glad for det lokale initiativ: ”Da vi selv bor i byen, er det rigtig rart ikke at skulle ud at køre for at komme i mødregruppe. Det er dejligt bare at kunne pakke barnevognen og trille afsted. Ligeledes hvis den lille bliver sur, og vil hjem, er der ikke langt.”

Ligeledes har den lokale sundhedsplejerske, Inge Marie, været med til at sprede budskabet i Gedved til nybagte mødre. Åben Mødregruppe er uden tilmelding, så der er muligheden for at møde op mandag formiddag for at mødes med andre i samme situation uden at skulle stå klar med friskbagte boller og nybrygget kaffe, hvilket der ellers er tradition for, når man får mødregruppen på besøg i sit privat hjem. Stine Toft Syske tilføjer, at man jo blot selv kan medbring en termokop med kaffe.

Ordet er frit

Når mødrene mødes er ordet frit. Som udgangspunkt er der intet emne på dagsordnen. Camilla Kvist Karvonen, mor til Mikkel på 11 mdr., pædagog, fortæller således: ”Det er et sted, som virkelig er på børnenes præmisser, men hvor man som mor også føler sig godt tilpas og man har haft mulighed for at snakke om alt, der nu fylder i ens hverdag som nybagt mor”. Fordelene ved at mødes med moderskabet og familielivet som fællenævner, forklarer Stine Toft Syske: ”Selvom vi ikke alle har børn på samme alder, er der stadig gode råd og erfaring at hente”. Mange barslende kvinder ønsker ikke at føle sig indespærret i den så berygtede ”barselsboble”, men vil gerne udenfor husets fire vægge og efterlyser voksensnak. Diana Buck, mor til Christian på 12 mdr., rytmikunderviser, fortæller: ”Det er hyggeligt bare at mødes og snakke på biblioteket, og der har også været aktiviteter som legepladsture, gåture, og jeg har selv lavet rytmik med de fremmødte et par gange.” Diana Buck mødte op sammen med sin søn og blev positivt overrasket i mødet med andre barslende kvinder i Gedved:

”Desuden fik jeg gennem Den Åbne Mødregruppe kontakt til flere mødre med jævnaldrende børn, der savnede en fast mødregruppe, så vi skabte vores egen til stor glæde for os alle.”

I Gedved er der åbent op for at mødes med andre barslende i et åbent fællesskab på biblioteket. ”Ingen skal sidde og være ensomme med en lille ny derhjemme”, fastslår Diana Buck, hvortil Camilla Kvist Karvonen tilføjer med et smil: ”Alle byer burde have en åben mødregruppe”. Alle mødre eller fædre med småbørn hjemme fra Gedved og omegn er velkomne til at deltage i Åben Mødregruppe på Gedved Bibliotek i tidsrummet kl. 9-11. Ligeledes står idéen frit til at gengive i din by, hvis du har lyst.