Bedre hjælp til psykisk syge efter hospitalsophold

Mange af forløbene omfatter borgere, som ikke tidligere har været i systemet, fortæller Annette Buus Jensen, der er kommunal brobygger i psykiatrien.
Mange af forløbene omfatter borgere, som ikke tidligere har været i systemet, fortæller Annette Buus Jensen, der er kommunal brobygger i psykiatrien.
Bedre hjælp til psykisk syge efter hospitalsophold
28. 06 2018
Sårbare borgere undgår at komme hjem til ensomhed og et tomt køleskab

Flere psykisk syge får hjælp til bedre at klare dagligdagen, når de kommer hjem efter et hospitalsophold.
 Det skyldes blandt andet en psykiatrisk brobyggerordning, som fungerer i et samarbejde mellem Horsens og Odder Kommuner og Regionspsykiatrien Horsens.
 Tidligere blev psykiatriske patienter henvist til ambulant behandling, når de blev udskrevet uden supplerende støtte i eget hjem, men takket være brobyggerordningen kan man nu på en mere effektiv måde tilbyde dem støtte i eget hjem. Det øger deres muligheder for hurtigst muligt at genvinde en aktiv tilværelse med job og/eller fritidsaktiviteter.
 Annette Buus Jensen arbejder som brobygger i psykiatrien i Horsens Kommune, og hendes opgave er blandt andet at koordinere overgangen, fra borgerne indlægges, til de udskrives.
 Det gør hun i et tæt samarbejde med personalet i Handicap- og Ældrerådgivningen, på psykiatrisk afdeling, ambulatoriet, akutteamet, Jobcentrets mentorservice m.fl.
 Mange af forløbene omfatter borgere, som ikke tidligere har været omfattet af det kommunale system. Der er tale om sårbare mennesker, som på grund af deres forskellige psykiske sygdomme har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen, og som derfor har brug for ekstra støtte, når de kommer hjem. For eksempel i form af hjemmehjælp, sygepleje eller ved at deltage i særlige forløb der kan omfatte alt fra kontakt til pårørende, boligforeninger, jobcenter, fritidsaktiviteter, fagforening m.m.
 - Ved at koordinere de forskellige indsatser kan vi forebygge, at borgerne ender i uoverskuelige situationer. For eksempel hvis de udskrives en fredag eftermiddag uden penge og mad i køleskabet og ingen at tale med. Situationer der kan føre til genindlæggelser, fortæller Annette Buus Jensen.
 Den problematik kan Hanne Fjordvang, socialrådgiver i Regionspsykiatrien Horsens, nikke genkendende til fra tidligere.
 - Vi er rigtig glade for, at der i dag er kommunale øjne på at sætte hurtigere ind. Det gør en forskel, at psykiatribrobyggeren kender de kommunale tilbud og kan være med til at påvirke, hvilken form for bostøtte, der skal sættes ind med, når patienten udskrives. Det betyder, at patienten får det bedre i løbet af kortere tid. Samtidig er brobyggeren mere opmærksom på den enkeltes behov.
 Pædagog Susanne Mentze Jensen fra Specialvejledningens SKP-Team (Støtte-Kontaktperson) er en af brobyggerens tætte samarbejdspartnere.
 Susanne opsøger borgere i Horsens Kommune, som vækker bekymring hos deres omgivelser. Enten fordi de udebliver fra samtaler på Jobcentret, ikke betaler deres husleje eller isolerer sig fra pårørende.
 - Vi har at gøre med socialt udsatte mennesker, som er meget skrøbelige på grund af stof/alkoholmisbrug, sindslidelser, m.v. Ofte er vi nødt til at opsøge borgerne på deres bopæl igen og igen, indtil de vænner sig til vores stemmer, og vi kan komme inden for. Måske bliver de indlagt - eller vi får dem indlagt- men uanset hvad siger de fleste heldigvis ja til, at brobyggeren må involveres. Det betyder nemlig, at de kan få den fornødne pædagogiske støtte til at klare hverdagen, når de kommer hjem.
 I 2017 var 190 borgere tilknyttet SKP-Teamet. I 2018 er tallet indtil nu 90.
 Brobyggerordningen, der er en del af udskrivningskoordineringen i Handicap- og Ældrerådgivningen i Horsens Kommune, har været i gang i halvandet år.