Bille på afveje

Bille på afveje
28. 06 2018
Læserbrev af Claus Kvist Hansen, Gruppeformand Dansk Folkeparti, Byvangen 81, 8700 Horsens. Esben Hedeager Hansen, Gruppeformand Konservative, Bavnehøjvej 30, 8700 Horsens. Martin Ravn, Gruppeformand for Venstre, Sundgårdsvej 30, 8700 Horsens.

Jakob Bille vil have gennemført liberalt og borgerligt politik til gavn for borgerne i Horsens kommune. Det mener han, at få med Socialdemokratiet og nævner fire konkrete sager, hvor han går hånd i hånd med borgmesteren. Det er så også den eneste sandhed i hans læserbrev. Her er de virkelige begrundelser, hvorfor de blå partier Venstre, K og DF stod sammen i følgende sager.
Salg af Mælketorvet
Grunden blev solgt til en meget lav pris. Det skyldes nok at køber havde, inden grunden blev udbudt til salg, sikret sig en uopsigelig rettighed til 20 af de 32 parkeringspladser på torvet. Desuden var der ingen garanti i et nyt byggeprojekt for flere end de 32 offentlige parkeringspladser, der er på det nuværende torv. Det er helt uhørte betingelser og bestemt ikke til gavn for borgerne i Horsens. Liberalt ja, hvis det er at tilgodese en investor, fremfor kommunekassen.
Derfor stemte V, K og DF imod salget.
Kampsportscentret
Kulturudvalgets formand Jakob Bille og næstformand Thomas Monberg blev enige om, at et kampsportcenter ved Forum var en rigtig god ide. Derfor kunne der kun stemmes for eller imod, da sagen blev forelagt kulturudvalget. Ideen og projektet var altså ikke til diskussion.
 Desuden er flere af kampsportsklubberne ikke blevet spurgt om de vil flytte ind i centret. Det betyder, at der er meget stor usikkerhed om finansieringen, med mindre man vil tvinge klubberne til at flytte. Samtidigt løser det ikke problemerne for Horsens Garden, billard og dartklubben, som fortsat har til huse i ulovlige lokaler.
Derfor stemte V, K og DF imod.
Whistleblower ordningen
Enhedslisten, V, K og DF fremlagde et gennemarbejdet forslag om en whistleblower ordning, som er velfungerende på Sjælland. En ordning som LA har talt varmt for siden sidste valg. Ordningen skulle, inden den blev implementeret, sendes i høring så alle relevante parter kunne blive involveret. En fair, ordentlig og demokratisk proces.
Guderne må vide, hvorfor LA stemte imod.
Byggesagen i Stensballe
En gård rives ned og en investor vil overskride lokalplanens bebyggelsesprocent for at bygge 16 nye huse. Flere hundrede mennesker protesterer gennem deres talsmand i grundejerforeningerne. De bliver ikke hørt. Hvis bebyggelsesprocenten var blevet overholdt, kunne investor have bygget 14 huse, Så vækst, byfortætning og udvikling kunne være sket i samspil med grundejerforeningen og de mennesker der bor i området. Det ville V, K og DF. Men LA forhindrede det sammen med Socialdemokratiet.
 Det er sandheden om de fire sager og så glemmer Jakob Bille endda sagen om lukningen af Kørupvej, hvor LA og S sørgede for, at borgerne i Kørup og Vrønding ikke længere har direkte adgang til Lund.