Bliv frivillig lektiehjælper for børn

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Bliv frivillig lektiehjælper for børn
12. 01 2020
Røde Kors Horsens Nord, som dækker de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner, søger frivillige, som vil hjælpe skolebørn med at læse lektier. Om arbejdet skriver Røde Kors:

”Du vil som voksen være med til at give barnet et bedre skoleliv, såvel fagligt som socialt – reelt kan det være afgørende for barnets fremtid, at det befinder sig godt i skolen.

Mange børn kan have gavn af lektiehjælp, og især hvis barnet ikke håndterer det danske sprog godt. I første omgang søger vi voksne frivillige, som kan hjælpe børn på Hovedgård Skole. Det drejer sig om børn fra 0. til 4. klasse, og det er især børn, som har brug for bedre at kunne læse og forstå dansk”.

Det eneste, Røde Kors forventer af lektiehjælperen, er lyst til at hjælpe børn gennem lektielæsning samt almindeligt nærvær og samtale. Lektiehjælpen foregår i et samarbejde med skolen, som også stiller materialer til rådighed. Det drejer sig primært om faget dansk, men kan også omfatte andre fag, som f.eks. matematik.

Lektiehjælpen foregår på skolen inden for skoletiden i ca. en time om ugen efter nærmere aftale.

- De frivillige får selv meget igen. Det er altid en glæde at se et barn gøre fremskridt, så det er virkelig frivilligt arbejde, som giver mening, siger Kaj Jessen, Hovedgård, der er kontaktperson i Røde Kors vedr. lektiehjælpen.

Røde Kors Horsens Nord driver tre butikker i Østbirk, Hovedgård og Tvingstrup. Halvdelen af overskuddet går til internationale hjælpeprojekter og den anden halvdel går til socialt hjælpearbejde i lokalområdet.