Bogstaver, farver eller politik?

Bogstaver, farver eller politik?
25. 06 2018
Læserbrev af Jakob Bille LA, Formand for Kultur- og civilsamfundsudvalget, Højmarksvej 19, 8700 Horsens

Under overskriften ”Usædvanlig alliance: S, SF og LA står sammen i Byrådet”, publicerede Folkebladet lørdag den 23. juni en politisk analyse. En analyse, som jeg på flere punkter er enig i, men også en analyse der fokuserede meget på partipolitiske bogstavkombinationer og rød/blå farvekombinationer - fremfor politiske indhold. Lad mig slå fast med det samme. Horsens liberale parti, Liberal Alliance, har kun ét mål for øje. At samarbejde med de partier, hvor vi får så meget liberal og borgerlig politik igennem til gavn for Horsens Kommunes borgere. Liberal Alliance er IKKE sat i verden til at ”please” hverken S, V eller andre partier, men 100% for at sikre udvikling og vækst via LA politik. Og skal det ske via utraditionelle bogstav- eller partifarvekombinationer, så er det fint for os. I sidste ende må det være de rigtige, politiske resultater, der tæller.
 Men lad os gå et spadestik dybere i den politiske analyse. I sagen om Mælketorvet, hvor en investor ønsker at købe p-pladsen med henblik på opførelsen af et privat parkeringshus stemmer LA for. Et godt projekt der sikre byudvikling, privatisering og gode P-forhold til gavn for borgere og erhvervsdrivende. V, K og DF mener ikke, at det er borgerlig, liberal politik, og stemmer imod.
 I sagen om kampsportscentret, hvor vi bygger et foreningscenter til ca. 20 mio. fuldt finansieret af lovpligtige tilskudsmidler, stemmer LA for. Et fantastisk projekt som understøtter foreningslivet, løser en akut lokaleudfordring og som løber rundt økonomisk, uden at det kommer til at koste kommunen én eneste ekstra krone. Foreningslivet er en mærkesag i LA, og vi stemmer for. V, K og DF stemmer imod, bl.a. fordi V vil have et større og ufinansieret foreningshus – som der i øvrigt har været talt om i flere år – uden der er sket noget!
 Ø, V, K og DF ville stemme en whistleblower-ordningen direkte igennem på seneste byrådsmøde, hvilket der ikke var flertal for. I LA ønsker vi at inddrage medarbejderne, så de får indflydelse på den ordning, de selv skal benytte sig af. Derfor stillede LA et ændringsforslag, der bl.a. sikrer den rigtige proces med involvering af medarbejdere, tillidsrepræsentanter og MED-udvalg og samtidig sikre et flertal til en whistleblower-ordning. Hvis ellers tilhængerne af en whistleblower-ordning i Økonomi- og Erhvervsudvalget fortsat bakker op, er der flertal i byrådet for en ordning, der kan besluttes i efteråret 2018. Det er ikke vigtigt for LA at få stemt en whistleblower-ordning hurtigt igennem, men derimod få en fair og ordentlig proces, inden afstemningen.
 Sidst men ikke mindst har vi V’s forslag om politisk behandling af en helt banal byggesag i Stensballe - en byggesag som forvaltningen håndterer flere hundrede af om året. V´s forslag gik på at forhindre en stigning i byggeprocenten i en konkret byggesag. Udover de helt uoverskuelige konsekvenser en vedtagelse af dette forslag ville medføre, med præcedens for politisk sagsbehandling af alle byggesager, stemte LA nej til dette forslag. I LA er vi for vækst, byfortætning og udvikling.
 Den omtalte politiske analyse har allerede givet anledning til debat og konspirationsteorier på Facebook - ikke mindst på tidligere Viceborgmester Kristian Dyhrs væg. Med dette læserbrev kan jeg kun beklage at måtte skuffe de LA-kritiske debattører og tilhængerne af konspirationsteorier. En enkelt kommentar fra debatten på FB, vil jeg dog godt citere, for den kan godt give anledning til eftertanke: ”Synes det som om, at de blå partier er meget røde og de røde meget blå, hvor LA i Horsens lettere kan føre blå politik med S end V i Horsens Kommune. Synes ikke det klæder de blå partier at være disse protestpartier, som går imod - ofte når der skal bygges en vej eller forhøjelse af en bebyggelsesprocent”.
 Vi er så kedelige i LA, at vi fokuserer på politiske resultater fremfor bogstav- og farvekombinationer.