Borgernes kommune

Borgernes kommune
09. 11 2017
Læserbrev af Henrik Poulsen, Blirupvej 21, 8700 Horsens. Kandidat til kommunalvalget i Horsens kommune for Maren Spliid Gruppen

For et par år siden betød store sager på social- og sundhedsområdet, at den pågældende forvaltning fik et underskud på budgettet. Hvordan forestiller du dig, at kommunen løste det problem? Måske med en ekstrabevilling, så forvaltningen kunne løse sine opgaver? Forkert. Borgmesteren forlangte, at man  fandt pengene inden for eget budget, altså måtte der skæres ned på andre områder for at dække underskuddet.
 Hvor kender man denne praksis fra? Præcis, fra det private erhvervsliv, hvor et underskud dækkes ind af rationaliseringer og nedskæringer.
 Kan man gøre sådan i en kommune? For hvad er det, man skærer ned på i kommunen? Velfærd! Kan man det? Kan man ud fra en koncerntankegang skære ned på sociale ydelser og indsatser, som der er et lovkrav om, at man skal yde? Har vi så fortsat et ligeværdigt samfund, hvor borgere får hjælp fra fællesskabet, hvis de har behov for det?
 Når Maren Spliid Gruppen kritiserer, at Horsens kommune bliver drevet som en privat koncern, så er dette præcis kernen i vores kritik. Vi skal væk fra et kommunesyn, der betragter borgere som klienter. Vi vil i stedet have et menneskesyn, der betragter kommunen som et ligeværdigt fællesskab af alle dets borgere. Det er kommunens opgave at medvirke til, at alle borgere kan leve et godt og værdigt liv, også selv om man  er ramt af sygdom, arbejdsløshed eller alderdom. Først når det er på plads, kan man finde ud af, om man har råd til at hyre Madonna, U2, eller smide et rådhus væk for at leje sig ind et dyrt sted osv.
 Maren Spliid Gruppens 1. prioritet er det gode liv for borgere i alle aldre.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!