Borgmesteren gav bobler og lyse udsigter i Forum

Borgmesteren gav bobler og lyse udsigter i Forum
07. 01 2020
Mandag 6. januar havde byrødderne i Horsens med borgmester Peter Sørensen i spidsen inviteret til den traditionelle nytårskur i Forum, hvor gulvet var fyldt helt op med gæster som skulle høre nytårstalen, samt hilse på hinanden og nyde lidt bobler og andet mundgodt.

Talen var en længere affære men der var også mange emner som skulle berøres og der var indlagt små pauser i talen med videosekvenser på storskærmen.

Fest og farver mødte gæsterne i Forum. Allerede udenfor glasfacaderne stod Horsens Musikskoles orkester og tog musikalsk mod gæsterne og inde i foyeren blev man taget i mod af skuespillerne fra Komediehuset – her blev man høfligt, men bestemt bedt om at gå på den røde løber! Her var noget for alle sanser og ved indgangen til salen stod borgmester Peter Sørensen med frue og kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen og tog mod gæsterne og ønskede alle godt nytår.

Den tolv sider lange tale – som er trykt i avisen i uge 2 – indeholdt mange områder og vi har valgt at fremhæve nogle af dem i denne artikel.

Klima fylder meget

Klimadebatten og de udfordringer vi står overfor i fremtiden, var en del af Peter Sørensens nytårstale og som efterfølgende fik stor ros blandt gæsterne.

- Klima- og miljøforandringer er de to største udfordringer, vores verden står overfor, og i Horsens Kommune støtter vi selvfølgelig 100 procent op om de nationale mål. Jeg fremlægger i løbet af foråret en ambitiøs klima- og miljøplan for byrådet – en plan, der forhåbentlig kan debatteres og besluttes i løbet af 2020.

Som en del af arbejdet bliver der bliver nedsat et ungeklimaråd, så stemmerne fra den yngste generation involveres i arbejdet med at løse de lokale klima- og miljøudfordringer.

Vi bliver flere indbyggere

Horsens kommune vokser og der skal være plads til alle. Prognoserne siger at det forventes at der bliver mere end 100.000 borgere i kommunen i løbet af det næste årti. Det giver udfordringer på mange områder – især boligerne, uddannelse og de ældre blev nævnt i talen.

Der er 2600 nye boliger på vej I kommunen både i Horsens og i oplandet bliver der bygget og solgt byggegrunde. SÅ der skulle gerne være plads til alle.

Der kommer naturligt også flere ældre borgere som skal passes og som flytter fra hus til en mindre lejlighed og borgmester Peter Sørensen sagde:

- Vores ældre borgere er en vigtig ressource i vores lokalsamfund – vores ældre kan noget, og de vil noget, og de gør noget. Derfor har vi skabt en bevægelse i Horsens Kommune, som vi kalder Alder Bedst.

Horsens Alder Bedst

- Her er der fokus på at skabe en kommune, hvor det er godt at blive ældre, hvor ældre har betydning for fællesskabet, og hvor det handler om at skabe det bedst mulige samspil mellem frivillige og kommunale initiativer. Der skal lyde en kæmpestor tak til vores mange frivillige - jeg er dybt imponeret over den enorme indsats, I yder.

Oplandet er også Horsens

Oplandet blev også nævnt og Brædstrup fik lidt ekstra opmærksomhed da DLG har besluttet at udvide med ny vitamin- og mineralfabrik i byen.

Det fortsatte arbejde med at etablere cykelstier blandt andet til Sejet og på strækningen fra Hatting til Horsens og videre til Gedved blev også omtalt.

- Og så fortsætter vi selvfølgelig kampen for en udvidelse af E45 fra Hedensted til Randers. En kamp, vi kæmper med fantastisk opbakning fra vores lokale erhvervsliv.

Mental transformation i oplandet

Borgmester Peter Sørensen møder en særlig positiv og optimistisk stemning når han er ude i oplandet:

- Den fysiske transformation er meget håndgribelig, men transformationen er større end det. Når jeg kommer rundt og taler med borgere i Horsens, i Østbirk, i Brædstrup og de mange andre dejlige byer i kommunen, møder jeg en helt særlig positiv og optimistisk stemning. Der er simpelthen også sket en transformation på et mere mentalt niveau.

Blandt gæsterne var der stor enighed om at borgmester Peter Sørensens tale var rigtig god og flere mente at den bare bliver bedre og bedre.

Hverdagskultur for alle

Efter borgmester Peter Sørensens tale blev gæsterne bedt om at vente et øjeblik, så man kunne blive præsenteret for lidt ”Hverdagskultur” – og her fik man præsenteret et overflødighedshorn af indslag fra kommunens mange foreninger.

Her var børn og voksne fra Komediehuset, Musikskolen, spejdergrupperne, ældregymnastikken i Østbirk, sportsforeningerne og mange flere. Til sidst var scenen i Forum helt fyldt med glade optrædende og der blev affyret festlig konfetti ud over scenen og på de forreste publikummer.

Sidste del af nytårskuren foregik i den modsatte ende af hallen, hvor der stod mad og drikke klar til de næsten 800 gæster som var mødt op til løjerne.

Kildall

smiley Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook