Borgmesterens visioner for Hovedgård

Borgmesterens visioner for Hovedgård
19. 02 2020
Hvad skal der ske i Hovedgård? Det spørgsmål ville omkring 50 Hovedgård-borgere gerne have svar på og var tirsdag aften mødt op på biblioteket hvor borgmester Peter Sørensen skulle fortælle om Horsens kommunes planer for blandt andet Hovedgård i de kommende år.

Der var rift om pladserne og der kom også en del borgere som ikke havde fået billet til arrangementet, som man fandt plads til på biblioteket. De fremmødte blev budt velkommen af Horsens kommunes biblioteksleder Claus Hagstrøm Hansen og herefter blev ordet og scenen overladt til borgmester Peter Sørensen.

Horsens kommune vokser og særligt i mellembyerne

Peter Sørensen indledte med at fortælle overordnet om Horsens kommune og på det første slide stod der: Horsens kommune har vokseværk. Han viste en graf som viste udvikling i alle mellembyerne i kommunen – alene Egebjerg og Lund er vokset 40-50% de seneste 10 år. Man forventer ligeledes at kommunen får 5000 nye borgere de næste fem år.

Borgernes gennemsnitsindtægt i kommunen er lavere end andre steder og halvdelen af kommunens borgere tjener mindre end 400.000 kroner om året. Mange af de nye borgere som flytter til kommunen, er folk med højere indtægter og uddannelser, men også mange faglærte har fået øjnene op for kommunen.

Lavere huspriser i Horsens kommune

Gennemsnits huspriserne i kommunen er lavere end i nabokommunerne Odder, Skanderborg, Vejle og Hedensted, hvilket gør Horsens kommune særligt attraktiv for unge familier da deres penge rækker længere til flere kvadratmeter bolig som første gangs købere.

Peter Søren kunne fortælle at man bruger syv millioner kroner fra kommunen og 8,4 mio. fra staten som skal sikre 35 sæt varme hænder/ansatte i kommunens daginstitutioner.

Der kommer også flere penge til ældreområdet, samt flere plejeboliger. Der vil blive opført tryghedsboliger i Hovedgård og der bliver indrettet en sundhedsklinik i byen.

Byggeprojekt på Nørrestrand påvirker Hovedgård

Det store byggeprojekt på Nørrestrand i krydset ved Århusvej og Egebjerg vil også påvirke Hovedgård. Det betyder at man indenfor en 30-årig periode kan forvente 7 – 9000 nye borgere i området, som skal have indkøbsmuligheder, skole, idrætshal og institutioner. Det betyder også at mange naturligt vil rette blikket mod blandt andet Hovedgård. Der er i øjeblikket 250 boliger under opførelse på området og alle er solgt. I næste etape skal der opføres yderligere 200 boliger.

Friluftsbadet renoveres og ny petanquebane

Friluftsbadet bliver renoveret og man forventer at arbejdet kan begynde i efteråret 2020 når sæsonen er slut. Arbejdet berører udenoms arealerne og bassinet, og pumper skal også renoveres.

Den bliver anlagt ny petanquebane i indeværende år.

Cykelsti mellem Hovedgård og Horsens mangler penge

Der ligger et forslag om en cykelsti mellem Hovedgård og Horsens og man arbejder på at etablere en sikker cykelvej fra Hovedgård/Tvingstrup og hele vejen ind til Horsens. Projektet er stort og koster mange penge og pt. mangler man de nødvendige midler, men kommunen er i gang med at søge statslige midler til projektet.

Togstop i Hovedgård?

Peter Sørensen ønsker ligesom de fleste i Hovedgård togstoppet tilbage i byen, men som han fortalte er det op ad bakke med trafikministeriet, men han og andre sætter deres lid til togfonden.

I takt med at der i debatten er kommet øget fokus på klima og miljø, kan man se nødvendigheden af at sende flere over i den kollektive trafik – hvilket kan være en stor gevinst for Hovedgård.

Fra publikum blev det også nævnt at det bør være muligt at begynde med at etablere et trinbræt i byen, så er man er i gang – i stedet for at vente på de store forkromede planer fra Folketinget. Peter Sørensen var enig og kunne sige: Vi skal have ambitioner på området.

Arrangementet sluttede af med spørgsmål til borgmesteren, samt kaffe og kage.

Kildall

smiley Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook