Brugsen Østbirk sætter ¼ million på en hel hal i Østbirk

Brugsen Østbirk sætter ¼ million på en hel hal i Østbirk
12. 11 2017

Brugsens bestyrelse har besluttet at sponsorere byggeriet af en ny hal med en ¼ million kroner, således der blev penge til en hel hal.
 Bestyrelsesformand Bo Mogensen Østbirkhallen udtaler:
 - Superbrugsen er i forvejen den største sponsor i idrætsforeningen, så vi er begejstrede for den kæmpe håndsrækning brugsen har givet os. Nu er vi helt sikre på, at der er penge til at bygge en hel hal.
 Bestyrelsesformand Per Bonde Superbrugsen Østbirk følger op:
 - Vi er i Superbrugsen glade for med dette sponsorat at kunne medvirke til, at Østbirk fremadrettet får et topmoderne idrætsbyggeri, der kan afhjælpe den lokalemangel, der gennem længere tid har hersket i Østbirk. Samtidig vil den nye hals indretning medføre, at udbuddet af aktiviteter vil kunne udvides ikke bare til glæde for Østbirkhallens brugere, men også for Østbirks borgere helt generelt.

Områdets attraktivitet
Topmoderne fritids faciliteter betyder meget, for den attraktivitet et område har, og med opførelsen af den nye hal bliver Østbirk et endnu bedre sted at slå sig ned. Vi har i forvejen en god skole, fine børneinstitutioner, og et velfungerende dagligvareudbud, så med den nye hal er der tilføjet yderligere et argument for at vælge Østbirk som bosætningsområde.

Brugsens rolle i lokalsamfundet - hvad kan vi øve indflydelse på?
På spørgsmålet om, hvorfor brugsen giver så stort et beløb til Østbirkhallen svarer Per Bonde. Brugsen er en forening, der udover at eje og drive forretning også kan gå ind i projekter af almennyttig karakter, og lige netop det mener vi i bestyrelsen vi gør ved at donere penge til at få en hel hal mere i Østbirk. Den nye hal vil udover idræt også kunne bruges til andre formål, idet den kan opdeles i mindre enheder, således der kan afholdes flere arrangementer samtidig, f.eks. badminton i den ene ende, yoga i midten og et foredrag i den anden ende, og uden at nogen af dem forstyrrer hinanden.
 - For brugsen er vores egen forretning vigtig. Vi lægger vægt på, at den er up to date, og derfor investerer vi løbende i bygninger og inventar, så vi kan byde vores kunder velkommen i en moderne butik, der tilfredsstiller de behov, man som kunde stiller til et velassorteret supermarked.
 - Vi er imidlertid også en forening med 1300 medlemmer/husstande her i området, og derfor ser vi i bestyrelsen det også som vores opgave at interessere os for områdets udvikling generelt. I det omfang vi har mulighed for det, vil vi støtte op om aktiviteter, der gør det mere attraktivt at bosætte sig i postnummer 8752, og det mener vi, vores sponsorat på 250.000 kr. til ny hal er et godt eksempel på.
 - Vi ejer som sagt vores forretning selv, og derfor bliver overskuddet i Superbrugsen Østbirk i Østbirk, det sendes ikke til en koncern et andet sted i landet, slutter Per Bonde.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!