Budget 2021 er et markant løft til kernevelfærden

Horsens rådhus
Horsens rådhus
Budget 2021 er et markant løft til kernevelfærden
08. 09 2020
S, SF, DF og Enhedslisten står bag budgetaftale der også betyder investeringer i handicapboliger, cykelstier og den grønne omstilling.

Fire partier i Horsens Byråd - Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som tilsammen mønstrer 19 ud af 27 byrådsmedlemmer - har netop indgået en budgetaftale for 2021, der først og fremmest sikrer fortsatte markante investeringer i kernevelfærden - børn, unge, ældre og handicappede.

De fire forligspartier er enige om, at det er vigtigt at fortsætte de seneste års løft af velfærden, og med det netop indgåede budgetforlig prioriteres velfærdsområderne med ekstra ca. 53 mio. kr. i 2021. Penge, der først og fremmest skal bruges til flere medarbejdere i de tætte borgernære områder som daginstitutioner, folkeskolen og handicap- og ældreområdet.

- Dermed tager vi højde for både den demografiske udvikling, som betyder, at der bliver flere børn og ældre i Horsens Kommune, samtidig med, at velfærdsområderne får et solidt løft, siger borgmester Peter Sørensen.

Han tilføjer, at forligspartierne er enige om at etablere en velfærdspulje på 15 mio. kr. i 2021 stigende til 30 mio. kr. i 2022.

- Første del af puljen udmøntes i forbindelse med denne budgetaftale til folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og styrkelse af normeringer i plejeboliger, mens den resterende del af puljen udmøntes ved budgetforliget for 2022-2025 - under forudsætning af, at den resterende del af skattestigningen på 0,08 pct. vedtages med budget 2022, siger Peter Sørensen.

Budgetforliget betyder blandt andet, at folkeskolerne tilføres 10 mio. kr. om året fra velfærdspuljen til styrkelse af den faglige kvalitet i folkeskolen, for at sikre et tilstrækkeligt og fortsat kompetent personale og til at styrke indsatsen omkring inklusion.

- Det går virkelig godt i vores skolevæsen, men det er klart, at det kræver flere ressourcer at fortsætte den gode udvikling. Derfor tilfører vi området penge, så vi kan fortsætte fremgangen og realisere de ambitioner, personale forældre og byrådet har for vores børn, siger Peter Sørensen.

Også dagtilbudsområdet tilføres flere midler til bedre normeringer. I 2021 vil Horsens Kommune som følge af sidste års finanslovsaftale og egen prioritering af dagtilbudsområdet have tilført i alt 17 mio. kr.

- Og forligspartierne er enige om, at der skal tilføres yderligere tre mio. kr. om året, så der samlet set om fire år vil være tilføre ca. 37. mio. kr. i 2025. Dermed er det også ambitionen, at vi allerede med budget 2023 kan indfri de aktuelle anbefalinger for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet - som derved nås to år før den tidsramme, der fremgår af regeringens udspil, siger Peter Sørensen.

Han tilføjer, at der også bliver løftet på et af de områder, hvor der er størst pres - nemlig i forhold til vores handicappede, sårbare og ældre borgere. Samlet set tilføres området godt 47 mio. kr. i 2021 stigende til knap 100 mio. kr. i 2024.

- Vi kigger samtidig på vores organisering, tilbud og økonomi på eksempelvis handicapområdet, og vi investerer i det. Blandt andet opfører vi flere nye boliger til handicappede. Det er netop her på det område, velfærdssamfundet for alvor skal stå sin prøve, siger borgmesteren.

Forligspartierne har også fortsat meget høje ambitioner for kommunens kulturliv og foreningsliv, og der investeres samlet set 100 mio. kr. frem til og med 2028 i nye anlæg på kultur- og fritidsområdet.

- Vi løfter både i forhold de fysiske rammer og i forhold til at understøtte vores foreninger og vores små og mellemstore byer. Det handler om at skabe gode rammer for det gode hverdagsliv tog for sociale fællesskaber for børn unge og ældre.

Budgetforliget betyder også, at der fastholdes et højt investeringsniveau i Horsens Kommune.

Alene i 2021 investeres ca. 400 mio. kr. for både at imødegå vores positive befolkningsudvikling og for at gøre det muligt at investere i blandt andet nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer, nye boliger til handicappede, klima og miljø og natur og infrastruktur i hele kommunen.

Fra budgetaftalen kan også nævnes, at der afsættes tre millioner kroner til legepladser i Carolinelunden, Bygholm Park og Bakkelunden og en mio. kr. til faciliteter til børn i Brædstrup.

Buskørsel bliver gratis for pensionister, og der afsættes 12 mio. kr. til udvidelse af kommunens cykelstinet. Også blandt andet skovrejsning, rent drikkevand, grøn omstilling og bæredygtigt byggeri er blevet prioriteret i budgetaftalen.