Centerrådets årsmøde på Birkebo

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Centerrådets årsmøde på Birkebo
16. 03 2019
Centerrådet, hvad er det? Centerrådet er ikke en forening, men et kommunalt tilbud om aktiviteter og arrangementer for alle 60+ og førtidspensionister i Østbirk og opland, og ikke som nogen tror for beboerne på Birkebo, men rådet er glad, når beboerne kan deltage på lige fod med resten af 60+’erne i området. Arrangementerne finder for det meste sted i festsalen på Birkebo.

Centerrådet blev etableret i 2011, kommunen giver et årligt tilskud, så prisen på arrangementerne kan holdes på et rimeligt niveau.  Arbejdet med arrangementerne hviler på bestyrelsen som består af 7 medlemmer og aktivitetsmedarbejderen på Birkebo, som sammen med formanden for Centerrådet har kontakten til Horsens Kommune.

Centerrådets bestyrelse, er valgt på årsmødet, som i år er søndag den 31. marts kl. 14. Det er ikke en generalforsamling, da det ikke er en forening, men et årsmøde, hvor der indstilles og vælges medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen arrangerer de ting, som menes relevante, og som kan interesser 60+ gruppen – mange af tingene, er årlig tilbagevendende arrangementer, og der afprøves noget nyt engang imellem - succesen afhænger så af, hvor mange der møder op. Julemarkedet, var godt besøgt, og det blev afholdt sammen med Birkeklubben, som har deres flotte tombola, hvor overskuddet går til arrangementer for beboerne på Birkebo. I år var Nytårskuren udsolgt, og det er jo glædeligt.

Vi var 60 til en hyggelig aften, og det er hvad de frivillige kan overkomme lige p.t. - der lægges mange kræfter i et sådant arrangement. Fastelavnsfesten, var rigtig god – det er et arrangement der afholdes sammen med Birkeklubben, og Birkebos beboere deltog med pårørende. Søndagscafé kan indeholde forskelligt – foredrag, tøjsalg m.m.

Der afholdes også en del faste arrangementer, krolf og petanque ved lysthuset bag Birkebo, madklub, sovsehold og gymnastik i festsalen, og så er der det lille fitnesscenter i festsalen som er til fri afbenyttelse når der ikke er arrangementer.

Horsensegnens kulturfestival er også et arrangement under Centerrådet – herom følger information senere. Nu er det Centerrådets håb, at endnu flere kender til vores eksistens, og vil deltage i arrangementerne, der tales så meget om ensomhed og spis sammen i den daglige presse – her er da nogle muligheder.