Da Skt. Ibs blev Vor Frelsers

Da Skt. Ibs blev Vor Frelsers
17. 09 2018
Horsens Museum afholder igen Historisk Tirsdag. Denne gang bliver det med en fortælling om middelalderkirkerne i Horsens med udgangspunkt i Vor Frelsers Kirkes historie.

Vor Frelsers er desværre aktuel pga. den ulykkelige brand i sidste måned, der hærgede især den unikke prædikestol fra 1600-tallet. Tabet af prædikestolen er utrolig trist, men heldigvis står selve kirkebygningen stadig, som den har gjort i snart 800 år. Måske har vi den opfattelse, at den er uforgængelig, men branden minder os om, at det er der ikke noget, der er. Denne Historiske Tirsdag vil sætte fokus på, at vi skal værne om kulturarven.

Vor Frelsers Kirke er lukket for tiden, men vi har undtagelsesvis fået lov til at komme indenfor med visse begrænsninger. Kirkens historie vil blive fortalt med udgangspunkt i bygningshistorien. Kirken blev grundlagt i begyndelsen af 1200-tallet som Skt. Ibs Kapel og fik navneændring til Vor Frelsers Kirke i slutningen af 1700-tallet, hvor den blev sognekirke, og hvor prædikestolen blev overflyttet fra Klosterkirken. I dag fremstår den igen i dens oprindelige, senromanske udtryk. De forkullede rester af prædikestolen er taget ned af konservatorer fra Nationalmuseet, så den kan vi ikke vise frem, men historien om prædikestolen vil alligevel blive fortalt, inklusive lidt om konservatorernes nedtagning.

Efter besøget i kirken vil der udenfor blive fortalt om byens øvrige gejstlige institutioner fra middelalderen.
Adgangsforholdene er begrænsede i Vor Frelsers Kirke, så der kan højest komme 30 deltagere til arrangementet. Billetter skal købes i forvejen på www.horsensmuseum.dk.

Vi regner med at kunne komme ind i kirken, men vi er nødt til at tage forbehold for, at restaureringshåndværkere eventuelt forbyder adgang af sikkerhedsmæssige hensyn. Turen og historiefortællingen vil under alle omstændigheder blive gennemført.

Tidspunkt: Tirsdag d. 25. september kl. 16.30
Rundviser: Middelalderarkæolog Lars Pagh, Horsens Museum
Mødested: Vest-enden af Vor Frelsers Kirke, Kippervig, Horsens
Varighed:  1 time
Pris: 30 kr. Billet kræves.