De unge vælger selv - men vi kan gøre noget for at kvalificere deres valg

De unge vælger selv - men vi kan gøre noget for at kvalificere deres valg
14. 11 2017
Læserbrev af Lone Ørsted, Mølletoften 4, 8700 Horsens. Formand for Børne- og Skoleudvalget, Horsens Kommune

Mads Graves opfordrer til at spørge kandidaterne, hvad vi vil gøre for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Er enig i, at vi kommer til at mangle erhvervsuddannede om få år – og kan konstatere, at der er færre unge, som vælger en erhvervsuddannelse.
Vi har derfor i Horsens kommune lavet en strategi for, hvordan vi får flere til at vælge en erhvervsuddannelse – og her er 7 indsatser:
- STEAM på undervisningen.
- Udbygget SAMSPIL mellem uddannelser og erhverv.
- Udskoling med styrket udsyn til erhvervsuddannelserne.
- Systematisk arbejde med elevernes uddannelsesparathed.
- Karrierelæring i Folkeskolen.
- Sammenhæng for eleverne i overgangen fra folkeskole til erhvervsskole.
- Særlige indsatser for unge uden for uddannelse og job.
Denne strategi blev først vedtaget marts 2017, så vi har endnu ikke set den ønskede effekt – men vi ved også det tager tid at ændre valgmønstre.
Når det så er sagt, tænker jeg også, at vi skal sætte os ind i, hvorfor de unge vælger, som de gør. De er meget optagede af at vælge en fremtidssikret uddannelse, så det handler om at fortælle de unge, at en erhvervsuddannelse også giver mulighed for at læse videre. Her er EUX også et godt bud, da de unge opnår både erhvervskompetence og studiekompetence.
Jeg mener det er vigtigt, at de unge selv vælger – men det er lige så vigtigt, at de vælger på et kvalificeret grundlag. Derfor skal vi i Folkeskolen bestræbe os på at styrke den anvendelsesorienterede og eksperimenterende undervisning, at give børn og unge egne erfaringer via projekter og besøg på virksomheder og erhvervsskoler – samt at vi også informerer forældre om de mange muligheder, der følger med en erhvervsuddannelse.
Til orientering kan jeg oplyse, at alle folkeskoleelever i 0-9 klasse deltager i Samspil, hvor vi er rigtigt glade for, at en lang række lokale virksomheder stiller sig til rådighed for at modtage besøg. I skoleåret 2017/18 deltager således 40 virksomheder - og der er arrangeret 155 virksomhedsbesøg. På den måde kommer rigtigt mange elever – og mere end 50 lærere ud på de lokale virksomheder. Her får de ny viden og erfaringer, som giver dem større indsigt og valgkompetence.
Men vi kan sikkert gøre mere – og her vil jeg da meget gerne have input fra alle aktører.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!