Den kirkelige betjening i Kattrup-Tolstrup Sogne

Tolstrup Kirke
Tolstrup Kirke
Den kirkelige betjening i Kattrup-Tolstrup Sogne
26. 07 2020
Mange i sognene har bemærket, at møder og arrangementer i præstegården i coronatiden er blevet aflyst og i visse tilfælde udsat. Også konfirmandundervisningen har været indstillet indtil sidst i juni. De unge bliver konfirmeret, når vi kommer ind i august. I Tolstrup kirke d. 8. og 9. august og i Kattrup kirke d. 23. august. Konfirmanderne konfirmeres af Anne Marie Vrang og Troels Bering.

Af Niels Anders Lund Svendsen
Formand for menighedsrådet.

En jubilæumsfejring har også måttet udsættes. Preben Egeholt, vores kirkesanger gennem 50 år, skal fejres søndag d. 13. september ved en festgudstjeneste og reception. Der er ikke mange i den danske folkekirke eller på arbejdsmarkedet, der kan fejres for så sjældent et jubilæum.

Vi skal sige farvel til vores sognepræst, Jytte Ibsen, gennem flere end 30 år, da hun går på pension. Det sker ved en afskedsgudstjeneste og reception d. 11. oktober. Den gudstjeneste bliver også høstgudstje-neste.

Fra 1. august har vi en vikar som sognepræst foreløbig for et halvt år. Hendes navn er Jane Fromberg, og hun har besøgt sognene. Hun skal være præst for os i den kommende tid, hvor hun også skal undervise de kommende konfirmander. Vi byder hende hjertelig velkommen til sognene. Tag godt imod hende.