Døgn-nødpasning til krisens helte

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Døgn-nødpasning til krisens helte
18. 03 2020
Hvis medarbejdere på sundhedsområdet ekstraordinært bliver kaldt på arbejde både nat og dag, er Horsens Kommune fra weekenden klar med et tilbud om nødpasning døgnet rundt.

Presset på sundhedsområdet bliver kun større og større i disse dage. Rigtig mange medarbejdere kæmper med de vigtige opgaver, og vi kan komme i en situation, hvor sundhedspersonale med kort varsel kaldes på arbejde både nat og dag.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe alle de dygtige mennesker, der lige nu leverer et kæmpe stykke arbejde på både pleje-, omsorgs- og sundhedsområdet. Men flere og flere bliver syge, og derfor skal vi også forberede os på, at personalet kan blive kaldt ind med kort varsel, siger Peter Sørensen.

For at sikre, at medarbejdere fra f.eks. Regionshospital Horsens kan møde ind, når der bliver brug for dem, etablerer Horsens Kommune nu et ekstraordinært døgnpasningstilbud i Børnehuset i midten af Horsens.

- Der bliver i udgangspunktet plads til 10 børn i alderen 0-9 år, men vi følger situationen tæt, og bliver der behov for flere pladser, så sørger vi for det, fortsætter han og understreger, at Horsens Kommune selvfølgelig også har øje for at holde antallet af børn og personale, der omgås hinanden nede, så risikoen for smitte reduceres så meget som muligt.

I Børnehuset bliver der lige nu gjort klar til overnatning, morgenmad, frokost, aftensmad, vask og alt andet, der skal til, for at børnene har det godt, mens forældrene er på arbejde.

- Vi indretter simpelthen institutionen til opgaven, og vi har dygtige pædagoger klar til at sørge for tryghed og ro omkring børnene. Samtidig sætter vi på samme måde som i resten af vores nødpasninger ekstra fokus på rengøring efter alle de anbefalinger myndighederne løbende kommer med, afslutter han.

Tilbuddet om døgnpasning i Børnehuset gælder i udgangspunktet for forældre, der bliver indkaldt til ekstraordinær dag-, aften- og nattjeneste på Regionshospital Horsens, og koordineringen sker i samarbejde med hospitalet.