Endnu et stykke af GudenåStien er klar

Frivillige fra Nordvestgruppen etablerede de nye borde/bænke-sæt på Sukkertoppen
Frivillige fra Nordvestgruppen etablerede de nye borde/bænke-sæt på Sukkertoppen
Endnu et stykke af GudenåStien er klar
14. 09 2018
Den 6. oktober er der indvielse af et nyt stykke af GudenåStien - en sammenhængende vandresti, som måske engang vil gå fra Gudenåens Kilder til Randers Fjord langs Gudenåen.

I området mellem Voervadsbro Teltplads og Klostermølle har en gruppe frivillige gennem et grønt partnerskab arbejdet for at afmærke og formidle en meget spændende delstrækning af GudenåStien op over Sukkertoppen.

Stien byder publikum velkommen i en meget naturskøn egn med skovklædte bakker og dyrkede marker, hvor Gudenåen snor sig. Der er også afmærket sideruter til Sdr. Vissing Kirke, i Pinddal Mose. Her giver formidlingen og stierne anledning til både indsigter og udsigter.

Frivillig indsats med visioner
Kjeld Søndergaard og Ole Dahl Kristensen fra henholdsvis Voervadsbro og Sdr. Vissing er blandt den gruppe af frivillige, som har lagt fysiske kræfter i placeringen af afmærkningspæle, infotavler og borde/bænke-sæt.

- Initiativet handlede fra begyndelsen om at skabe lokal udvikling i vores område, da kommuneplanen for år tilbage var under revision. Vi kaldte os dengang for Nordvestgruppen, da vi boede i det nordvestlige hjørne af Horsens Kommune, fortæller han.

Ole Dahl Kristensen supplerer:
- Det har været en stor fornøjelse af arbejde sammen med andre lokale fra hele området og bidrage til en vandresti med et nationalt perspektiv gennem vores egen baghave. Vi er stolte over, at vores lokale indsats passer ind i de overordnede visioner for Gudenåen.

Flere kilometer til GudenåStien
Den overordnede vision om GudenåStien opstod for år tilbage, da bl.a. Naturstyrelsen og kommunerne langs Gudenåen samlede kræfterne om at arbejde med Gudenåen på tværs af kommunegrænserne i et projekt, man kaldte OplevGudenaa.

Initiativet er videreført gennem GudenåSamarbejdet, hvor Gunhild Øeby Nielsen er projektleder i dag. GudenåSamarbejdet omfatter de 7 Gudenå-kommuner, som har sejlads på Gudenåen som et fælles varemærke.

Projektlederen glæder sig over, at der nu kan føjes endnu flere kilometer afmærket vandresti til de allerede realiserede dele af GudenåStien:
- GudenåStien begynder i dag som en samlet afmærket vandresti fra Voervadsbro Teltplads over Sukkertoppen og Klostermølle til Sankt Sørens Kirke i Gl. Rye. Via Vandreruten Aarhus-Silkeborg kan man komme til Ry, hvorfra man kan vælge Himmelbjergruten til Silkeborg enten nord eller syd om Himmelbjergsøerne. Og fra Silkeborg går Trækstien jo lige til Randers. Frivillige grønne partnerskabet har sammen med kommunerne og Naturstyrelsen sikret, at store dele af Gudenåstien er nyafmærket og forbedret. Der er et stykke vej endnu, men flere kommuner arbejder også aktivt på at føre stien sydpå fra Voervadsbro til Gudenåens Kilder - bl.a. gennem Uldum Kær, hvor stisystemet også suppleres i disse dage.

Indvielsen den 6. oktober vil bl.a. byde på guidede tur på de nye stier og taler m.v. ved Klostermølle.