Enke var først skeptisk over for kommunal indblanding

Der kommer sikkert også dage fremover, hvor jeg vil føle mig nede over at være blevet alene, men nu har jeg overskuddet til at komme igennem det, siger Aase Friis, der her ses med sin besøgsperson Anne Marie Clausen. Foto: Per Algreen.
Der kommer sikkert også dage fremover, hvor jeg vil føle mig nede over at være blevet alene, men nu har jeg overskuddet til at komme igennem det, siger Aase Friis, der her ses med sin besøgsperson Anne Marie Clausen. Foto: Per Algreen.
Enke var først skeptisk over for kommunal indblanding
19. 12 2017
Langt de fleste efterladte vil gerne have besøg af kommunen. Af Vibeke Juul.

Når 65+-årige i Horsens Kommune mister en ægtefælle, får de et tilbud fra kommunen om at tage imod besøg af en forebyggende medarbejder. Det tager rigtig mange imod.
 Ordningen trådte i kraft i januar 2017, og i løbet af det første halve år tog 70 ud af 104 nyblevne enker og enkemænd imod besøget.
 - Vi er vant til at lave forebyggende arbejde, men det nye er, at vi nu skal ud at have fat i de mest sårbare ældre. Dem, der har mistet en ægtefælle og dermed er i risiko for at isolere sig. Ensomheden kan blive en ond spiral, som blandt andet kan føre til depression. Derfor er det så vigtigt at få fat i de ældre så hurtigt som muligt, fortæller de forebyggende medarbejdere i Horsens Kommune.
 77-årige Aase Friis var én af dem, som fik et brev i sin postkasse. I starten var hun dog meget negativ ved tanken om at skulle tage imod en kommunal gæst.
 - Da jeg fik brevet, tænkte jeg, ”ja, ja, det er da meget godt med sådan et besøg, men hvorfor skal kommunen nu til at rode rundt i det.” Jeg havde bestemt ikke lyst til at få besøg, men mine børn skubbede på, og i dag er jeg rigtig glad for, at jeg sagde ja, fortæller Aase, der mistede sin mand i juli - kort før deres 57. bryllupsdag.
 Månederne efter sin mands død var Aase meget nedstemt, og hun havde helt mistet lysten til at se andre mennesker ud over sin nære familie.
 Mødet med den forebyggende medarbejder førte imidlertid til, at Aase i dag er med i en netværksgruppe for enlige kvinder, hun modtager tryghedsopkald fra ÆldreSagen, og hun deltager jævnligt i arrangementer på Ceres Centret.
 Og dette er kun begyndelsen, mener den forebyggende medarbejder Anne Marie Clausen:
 - Det gode ved disse besøg er, at de er med til at aftabuisere ensomhed. Det er helt normalt at føle sig nede efter tabet af en ægtefælle, men tilstanden skal helst ikke vare ved. Det er her, vi kommer ind. Ikke med behandling men med et kærligt skub til selv at komme videre.
 Brevene til de 65+-årige er led i Horsens Kommunes målrettede indsats omkring tidlig opsporing af aldersdepression. Indsatsen sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed med midler fra TrygFonden.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!