Erling foretrækker skumtennis for syning

Aktive øboere der alle glæder sig til at bruge 100.000 kr. på at gøre deres ø endnu mere levende. Fra venstre Lotte Kronborg, Ib Elgaard, Erling Sørensen, Poul Bækbo og Grete Elmer.
Aktive øboere der alle glæder sig til at bruge 100.000 kr. på at gøre deres ø endnu mere levende. Fra venstre Lotte Kronborg, Ib Elgaard, Erling Sørensen, Poul Bækbo og Grete Elmer.
Erling foretrækker skumtennis for syning
28. 11 2019
Erling Sørensen - sommerhusejer på Endelave siden 1970 og fastboende på øen fra 2002 - er ikke typen, der sætter sig ved en symaskine. Han vil hellere gå til skumtennis. Han kunne heller ikke drømme om at sætte sig op på en kondicykel i et fitnessrum, men han elsker sine cykelture rundt på øen.

Af Vibeke Juul. Foto: Per Algreen

Og sådan vil der heldigvis være noget for enhver smag og hele året rundt, når endelavitterne nu skal i gang med at bruge de 100.000 kr., som de har fået fra Projekt Trygge Landsbyer.

Prioriteringerne er lavet på baggrund af et fælles ønske om, at så mange som muligt skal tilgodeses.

Så selvom Erling foretrækker skumtennis for syning, er han helt med på kvindernes idé om at lave et kreativt værksted, hvor de kan mødes og sy og i det hele taget lave alle former for kreativt arbejde.

Lotte Kronborg, der er koordinator for Projekt Kreativt Værksted, fortæller:

- Vi har i forvejen en strikkeklub på øen, som er meget populær. Her mødes 20 kvinder jævnligt, så vi har bevist, at vi gerne vil lave noget sammen. Fordelen ved et fælles værksted er - ud over det sociale - at vi kan inspirere og lære noget af hinanden, og så er det en stor fordel, hvis vi kan investere i lidt større ting

- for eksempel en lædersymaskine. Det er også en gevinst, at vi kan lade tingene stå fremme og arbejde videre med dem næste dag.

Det Kreative Værksted skal efter planen indrettes i det nye kultur- og medborgerhus i den tidligere skole og helst i et stort lokale med masser af lys.

Og så skal arbejdet med at indrette rummet og brugen af det selvfølgelig helst gå op i en højere enhed, mener Lotte Kronborg:

- Dem, der bruger værkstedet, skal selv styre tingene. Det kan måske være noget af et kunststykke at få det hele organiseret, men vi glæder os til det.
Ligesom alle øboerne i øvrigt glæder sig til at omsætte de 100.000 kr. til spændende aktiviteter, der kan gøre øen endnu mere attraktiv.

Jesper Nielsen, borger-, forenings- og frivillighedskonsulent i Horsens Sund By, fortæller:

- Tryg Landsby-midlerne kobles nok først og fremmest op på aktiviteter for de fastboende og ikke mindst på ting, der kan foregå om vinteren. Og med de mange forslag, der er kommet, vil det give masser af liv - hele året.

Tryg Landsby-midlerne uddeles hvert år til fire forskellige landsbymiljøer i Horsens Kommune.

I år gik pengene - ud over Endelave - til Lundum/Vrønding/Lund samt Serridslev og Rådved.