Et helt nyt bykvarter er på tegnebrættet for Godsbanearealerne i Horsens

Et helt nyt bykvarter er på tegnebrættet for Godsbanearealerne i Horsens
12. 06 2018
DSB Ejendomsudvikling A/S vil bygge bl.a. 1500 nye boliger og skabe udeområder med opsamling af regnvand på Godsbanearealerne, der i dag står tomme

Et visionært oplæg fra DSB Ejendomsudvikling A/S tegner fremtiden for en helt ny bydel ved Horsens Station. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune besluttede mandag at sætte gang i planlægningen af den nye bydel samt at sende udkastet for projektet til debat blandt borgerne.
 Projektoplægget fra DSB Ejendomsudvikling A/S strækker sig over et område på 85.300 kvm vest for Emil Møllers Gade samt 14.700 kvm syd for stationen. I planen er der ca. 1500 boliger til omkring 3000 beboere, liberalt erhverv, offentlige formål og detailhandel, som tænkes sammen med det allerede planlagte p-hus.
 Også forskellige udeområder er en del af oplægget bl.a. en regnvandspark, hvor regnvand bliver samlet og forsinket i bassiner og grønne lavninger. Bassinerne skal aktivt bruges som en del af et grønt parkstrøg, der går gennem boligområdet og skaber gode mødesteder og giver borgerne adgang til grønne områder og vandet.
 - Jeg synes, oplægget fra DSB Ejendomsudvikling A/S ser interessant ud. Det er meget gennemarbejdet og indeholder spændende byggerier. Der er tænkt i gode mødesteder og grønne områder, hvor man bl.a. kan samle og bruge regnvand på en smart måde, siger borgmester Peter Sørensen.

Velkommen til Horsens
Langs togbanen er der tegnet streger for boliger, der skal skabe en skyline, der byder velkommen, når togpassagerer kommer til Horsens. Desuden er der lagt op til en blanding af boliger, der bygges i karréer, rækkehuse og tårne, og hvor der er plads til alle aldre.
 Peter Sørensen ser god mening i, at der bliver skabt liv på Godsbaneområdet.
 - Banearealerne bliver ikke brugt i dag, og når det nye Campus kommer, vil det være oplagt, at der også kommer liv på Godsbanen. Området kan blive til en flot, ny del af byen med masser af liv. Økonomi- og Erhvervsudvalget har nu sagt ja til at gå videre med planlægningen. Det betyder, at vi kan få drøftet projektet og få inddraget borgerne, så de kan komme med deres holdninger til projektet, siger Peter Sørensen.
 Horsens Kommune skal nu finde rammerne for, hvordan borgerne kan komme med forslag og input til planlægningen. Kommunen har foreslået, at også området med Det Gule Pakhus på Madevej 2 bliver taget med i planlægningen.