Fejringen af 200-året for Bábs fødsel

Fejringen af 200-året for Bábs fødsel
06. 10 2019
Bahá’u’lláh, som vi fejrede for to år siden, havde ligesom Jesus en forløber. Han hed Báb, hvilket betyder Porten, dvs. porten til en ny tid, porten til den vældige Guds Manifestation, der ville komme efter Ham, nemlig Bahá’u’lláh.

Af Kirsten Marie Møller-Sørensen

Báb var en selvstændig budbringer fra Gud. Han åbenbarede sit stade i 1844. Hans vigtigste mission var at forberede menneskene på Bahá’u’lláhs komme ”Ham som Gud ville åbenbare” (det skete i 1863).

Báb fik titusinder af tilhængere over hele det gamle Persien. Straks fra begyndelsen forsøgte præsteskabet og myndighederne at udrydde troen; de satte Báb i fængsel, de torterede Ham, de slog omkring 20.000 af Hans tilhængere ihjel. Og i 1850 henrettede de Báb ved skydning. Han blev 31 år gammel.

Báb åbenbarede nye love for den nye tid: fx kvinders og mænds ligeværd, bortkastelse af sløret, selvstændig søgen efter sandheden osv. Han indstiftede også en ny solkalender, som i dag bruges af 7-8 millioner bahá’íer spredt ud over alle verdens lande.

Han åbenbarede hvad der svarer til ca. 100 bind åndelige skrifter: love, formaninger, vejledninger og bønner. Her er en kort bøn:

Er der nogen der kan fjerne vanskeligheder undtagen Gud. Sig, lovet være Gud, Han er Gud, alle er Hans tjenere og alle adlyder Hans bud.

Hvis du har lyst til at høre mere om Báb og Bahá’í troen, er du meget velkommen til at komme d. 10. oktober på Skjoldborgsvej 12 i Østbirk, hvor jeg vil fortælle om Báb og udviklingen sidenhen.