Flere idrætsaktive i Horsens

Flere idrætsaktive i Horsens
10. 04 2018
Der er kommet 132 flere medlemmer i kommunens idrætsforeninger det seneste år. På landsplan peger pilen også opad.

Det går fremad for foreningsidrætten i Horsens Kommune. Det viser de seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). I det seneste år fra 2016 til 2017 er de lokale idrætsforeninger gået 132 medlemmer frem, så der nu er 33.821 medlemmer fordelt på kommunens 170 foreninger.
 - Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at foreningsidrætten fortsætter med at stå stærkt i Danmark. I idrætten arbejder vi for at skabe tilbud, der er tilpasset de ændrede idrætsbehov i befolkningen. Ikke mindst med nye og mere fleksible motionstilbud. Det er helt afgørende i vores Bevæg dig for livet-samarbejde i DGI og DIF og afgørende for at nå målsætningen om at blive den mest idrætsaktive nation i verden, siger Søren Møller, formand i DGI.
 På landsplan går det også opad. Her er der fremgang på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal i de to organisationer nu er på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger.

Kommunale partnerskaber
For at styrke samarbejdet med landets kommuner har DGI og DIF foreløbig indgået seks kommunale aftaler med Aalborg, Frederiksberg, Gentofte, Holstebro, Ikast-Brande og Skive, og flere er på vej:
 - Vi håber, at så mange af landets kommuner som muligt vil dele vores vision om at få flere ind i idrættens fællesskaber. Det giver livskvalitet til den enkelte og styrker både sammenhængskraft og økonomien lokalt. Idrætten skal i højere grad indgå i det kommunale forebyggelsesarbejde, og så skal det tænkes ind på tværs af forvaltninger i alt fra sociale indsatser til beskæftigelsesindsatser og på sundhedsområdet. Foreningsidrætten skal være for alle, siger Niels Nygaard, formand i DIF.
 På landsplan er der kommet flere kvinder i idrætten, så de med 43,4 procent udgør den største andel nogensinde. Tallene viser også en stigning blandt den ældre befolkningsgruppe. Der er kommet 10.671 flere medlemmer over 60 år fra 2016 til 2017.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!