Flere nye supercykelstier i Horsens Kommune

Flere nye supercykelstier i Horsens Kommune
28. 05 2020
Fremrykning af anlægsmidler gør det muligt, at en sammenhængende cykelsti mellem Hatting og Horsens er en realitet til næste sommer.

I sommeren 2021 kan cyklister rulle ud på den nye supercykelsti mellem Horsens midtby og Hatting. Anlæggelsen af kommunens første supercykelsti går efter planen i gang til august.

Forligspartierne besluttede i budget 2020, at den første del af strækningen fra Lindvigsvej til Østerhåbsvej skulle anlægges i år. Desuden er der nu stillet et forslag om at fremrykke midler til at etablere cykelstier, så også resten af strækningen fra Østerhåbsvej til Hatting kommer med. Den 2. juni 2020 tager politikerne i Plan- og Miljøudvalget stilling til sagen, hvorefter den skal behandles af byrådet den 15. juni. Foruden de fremrykkede anlægsmidler finansieres cykelstien med midler, der i Trafik 2030-planen er afsat til supercykelstier.

- Vi vil rigtig gerne have flere til at vælge cyklen frem for bilen, når de f.eks. skal på arbejde eller har ærinder i midtbyen. Det kræver, at vi får lavet nogle gode og sikre cykelstier, og jeg er rigtig glad for, at vi nu kommer i gang med den første ud af en række supercykelstier, som gør det mere attraktivt at hoppe på cyklen. Cyklisme er en bæredygtig transportform, som både gavner folks sundhed og vores miljø, og så vil det lette noget af trafikken på vores veje. Samtidig matcher supercykelstierne den store vækst i vores kommune f.eks. i Østerhåbs-området, som de seneste år er blevet kraftigt udbygget. Nu får vi skabt en super god cykelforbindelse, som får midtbyen, Østerhåb og Hatting til at hænge bedre sammen, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Et net af supercykelstier

På dele af strækningen mellem Horsens og Hatting er der i forvejen cykelstier, som nye stier bliver koblet på, så der bliver lavet én sammenhængende stiforbindelse. Stien bliver den første i et net af supercykelstier, der også skal forbinde Egebjerg, Lund, Nørrestrand, Højvang og Bankager med Horsens Midtby.

- I vores Trafik 2030-plan gennemfører vi rigtig mange projekter, der forbedrer forholdene for bilisterne, men vi har også et stort fokus på at skabe bedre forhold for alle cyklisterne. Det skal være trygt og attraktivt at cykle f.eks. til og fra arbejde, men også hvis man har lyst til at tage en cykeltur og nyde lokalområdet, siger Peter Sørensen, som tilføjer, at endnu flere byer på sigt skal forbindes med nettet af supercykelstier.

- Vi skal have udvidet nettet af supercykelstier endnu mere, så det på sigt dækker hele kommunen. Vores mål må være, at vi får alle vores mellembyer koblet på, så det er muligt at cykle mellem dem og Horsens. Det vil give rigtig gode muligheder for at få flere til at cykle - og komme ud og nyde vores skønne natur rundt omkring i kommunen, siger Peter Sørensen.

Asfalt, lys og sikre krydsninger

Supercykelstien til Hatting bliver asfalteret og anlagt i sit eget spor, der er adskilt fra biltrafikken. På hele den ca. 4 km lange strækning bliver der kun en enkelt krydsning af øvrig trafik ved Sverigesvej, mens cyklisterne krydser Schüttesvej via den nye stitunnel, der bliver lavet ved udvidelsen af vejen. På den del af strækningen, som går gennem skovområder, bliver der sat pullerter med lys op, mens der på den øvrige del kommer master, som sikrer en god belysning af stien.

I Hatting stopper supercykelstien ved Skovkanten, hvor det er besluttet, at der skal laves enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen i forbindelse med byggemodningen af Kvistvænget. I Horsens kan cyklister fortsætte turen ad stier på Fredrik Bajers Gade og Claus Cortsens Gade.

Også cykelstien mellem Sejet og Højvangen i Horsens skal behandles på næste Plan- og Miljøudvalgsmøde. Forventningen er, at anlægsarbejdet på denne sti kan gå i gang til oktober.