Folkemødet på Ejer Bavnehøj er udsat

Genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj
Genforeningstårnet på Ejer Bavnehøj
Folkemødet på Ejer Bavnehøj er udsat
29. 05 2020
Den 4. søndag i august har der været afholdt folkemøde på Ejer Bavnehøj siden 1984. Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn har gennem alle årene gennemført et traditionsrigt folkemøde med taler, sang og musik, folkedans og gymnastik fra den folkelige idræt.

I år, hvor 100-året for Genforeningen skulle fejres stort og flot mange steder, har man desværre også set sig nødsaget til at udsætte Folkemødet og fejringen af Genforeningen på Ejer Bavnehøj til næste år, søndag d. 22. august.

Et ellers flot og alsidigt program i anledning af Genforeningen bliver dermed ikke til noget i år; men samtlige aktører i programmet har givet tilsagn om at være med næste år. Hertil håber Grænseforeningen også på, at statsministeren deltager som taler.

Ved folkemødet i år skulle der også i nærheden af den store Genforeningssten have været plantet et afkom fra den gamle ”Kongeeg”, og en særlig Kongesten, som man havde fået foræret, skulle også havde været opstillet. Dette udsættes ligeledes til næste år.

Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn finder det naturligvis ærgerligt, at det store folkemødeprogram ikke kan gennemføres i år, men er dog afklaret på, at det ikke forsvarligt og muligt efter de gældende retningslinjer om større forsamlinger frem til 1. september.