Forældre skal lave læseaftaler med deres teenager

Med læseaftalerne skal forældrene sende et signal til deres børn om, at læsning er vigtigt. Hvis ikke vi gør noget i fællesskab, vil deres børn være dårligere stillet, når de starter på en ungdomsuddannelse, siger skoleleder Jens Bay. (Foto: Per Algreen/H
Med læseaftalerne skal forældrene sende et signal til deres børn om, at læsning er vigtigt. Hvis ikke vi gør noget i fællesskab, vil deres børn være dårligere stillet, når de starter på en ungdomsuddannelse, siger skoleleder Jens Bay. (Foto: Per Algreen/H
Forældre skal lave læseaftaler med deres teenager
16. 08 2018
Skoleleder i Horsens vil hæve de ældste elevers karaktergennemsnit i læsning. "Du læser 20 minutter, mens vi laver mad." Sådan kunne en læseaftale mellem forældrene og deres børn lyde med det formål at gøre dem til bedre læsere.

Forslaget kommer fra Jens Bay, skoleleder på Højvangskolen i Horsens, der nu aktivt sender denne appel i et nyhedsbrev til de ældste elevers forældre.
Opfordringen kommer som en konsekvens af resultaterne af afgangselevernes karakterer i læsning i maj/juni 2018.

Afgangseleverne har i flere fag leveret meget flotte resultater, men ser vi på læsning isoleret set, ligger gennemsnittet på 6,0. Det er ganske vist ikke alarmerende, men det er heller ikke godt nok. Derfor skal vi i fællesskab motivere de unge til at læse mere, siger Jens Bay og understreger, at det ikke er nok, at de unge læser tekster på computerspil og film. De skal i gang med bøger, fagtidsskrifter, aviser m.m., og læsningen skal foregå på planlagte tidspunkter flere gange om ugen.

Ifølge skolelederen har karaktergennemsnittet i læsning været faldende de senere år på Højvangskolen. Eleverne mangler basal læsetræning, og den skal de genvinde ved både at læse mere og arbejde mere intensivt med læsestrategier.

Vi skal øge mængden af læsning, men der skal også et endnu større fokus på at arbejde med strategier for læsning. Som det ser ud nu, har eleverne svært ved at vurdere, hvordan en tekst skal angribes: skal den skimmes eller nærlæses. Eleverne skal desuden blive bedre til at skabe sig overblik over de forskellige tekstgenrer. De skal for eksempel kunne skelne en reklame fra en tilmelding, hvilket måske især kan skabe forvirring på de digitale medier.

For yderligere at styrke elevernes læsning vil lærerne på 6.-9. årgang få et kompetenceløft i arbejdet med læsning, hvorefter læsevejledere bliver koblet direkte på deres undervisning.