Forældrerelationer øger indlæring

Brædstrup Skole arbejder bevidst med at skabe gode historier qua tætte relationer. Fra venstre forælder Mette Toft Oxbøll, skolebestyrelsesformand Ole Dahl Kristensen og lærer Inge Krog Pedersen. Foto: Per Algreen.
Brædstrup Skole arbejder bevidst med at skabe gode historier qua tætte relationer. Fra venstre forælder Mette Toft Oxbøll, skolebestyrelsesformand Ole Dahl Kristensen og lærer Inge Krog Pedersen. Foto: Per Algreen.
Forældrerelationer øger indlæring
05. 10 2017
Trivselsråd gør eleverne dygtigere på Brædstrup Skole. Af Vibeke Juul.

Når forældre kender hinanden, bliver mange ting nemmere at tackle. Og dét smitter af på elevernes trivsel og dermed indlæring.
 Siden skolebestyrelsen på Brædstrup Skole for to år siden tog initiativ til at danne Trivselsråd for forældre til eleverne i de yngste og ældste klasser, er succeshistorierne begyndt at pible frem.
 Tidligere hed Trivselsrådene Forældreråd, men med navneændringen – som skete samtidig med, at der blev udarbejdet en antimobbe strategi – ønskede Brædstrup Skole at sende et klart signal om, hvor vigtig trivslen er for alt skolearbejde:
 Ifølge lærer Inge Krog Pedersen er Trivselsrådene med til at skabe en større åbenhed forældrene imellem:
 - Børn bringer mange ting videre, som de hører deres forældre tale om. Det gælder også de negative oplevelser. Men når forældrene først har set hinanden i øjnene, bliver den negative spiral brudt. Så bliver det pludselig meget nemmere for dem at gribe knoglen og tale om problemerne i stedet for bare at snakke om dem over aftensmaden.
 De situationer kan Mette Toft Oxbøll nikke genkendende til. Mette er mor til Gry i 0. og Siff i 3. klasse. Hun er medlem af Skolebestyrelsen og har i tre år været med i Trivselsrådet:
 - Hvis jeg er frustreret over, at mit barn har haft en konflikt med en kammerat, så ringer jeg til forælderen. Det viser sig jo, at vores børn ofte har hver sin version af virkeligheden, men takket være forældresnakken finder vi frem til, hvad der egentlig er foregået.
 Mette Oxbøll er overbevist om, at den fremgangsmåde er med til at stoppe mobning og dermed frigøre elevernes ressourcer til indlæring:
 - Vi kan ikke helt undgå konflikter, og det skal vi heller ikke, men når forældrene er med på sidelinjen, kan vi lære børnene at håndtere uoverensstemmelserne på en ordentlig måde, så de ikke skal bruge unødig tid på dem.
 Skolens succes med Trivselsrådene blev for alvor skudt i gang på to stormøder i foråret. Formålet var blandt andet qua de gode historier at skabe kortere afstand mellem forældrene indbyrdes og mellem forældre og lærere/ledelse.
 - Når vi møder hinanden uden for skolen – det kan være i brugsen eller andre steder – så kan snakken hurtigt dreje ind på alt det, vi synes er for dårligt. Vi har en tendens til kun at hæfte os ved de negative historier, men på stormøderne er det meningen, at alle skal løfte i flok omkring det fælles mål at få talt skolen op, fortæller formand for Skolebestyrelsen Ole Dahl Kristensen, der er fortaler for, at disse møder bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.
 Trivselsrådet består af 2-4 forældre sidder i ét skoleår mødes efter behov planlægger arrangementer diskuterer bl.a. elevernes forhold til alkohol, rygning, sociale medier m.m.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!