Første fælles spadestik til multihal

Foto: Anders Boll Film & Foto
Foto: Anders Boll Film & Foto
Første fælles spadestik til multihal
09. 08 2019
En spændende proces og årelange forberedelser kulminerer, når det første spadestik til Hovedgårds nye kultur- og idrætscenter skal tages.

Processen startede med en borgerundersøgelse i 2014, der skulle afdække, hvilke behov en fremtidig multihal i Hovedgård skulle dække. Herefter fulgte talrige møder i hallens bestyrelse og frivillige udvalg, hvor brikkerne én efter én blev samlet til det endelige projekt, som helt konkret begynder at tage sin form lørdag den 17. august.

Kommunen har givet størstedelen af beløbet til projektet. Derforuden har forskellige fonde ydet økonomiske tilskud, og sidst – men ikke mindst - har mange af byens erhvervsdrivende, foreninger samt borgere bidraget til, at den nye hal får dét ekstra krydderi, som der i 2014 blev efterspurgt i borgerundersøgelsen. Det gælder fitnesslokale, selskabslokale med tilhørende køkken samt loungeområde, hvor man på kryds og tværs kan mødes i forbindelse med sport eller andre aktiviteter.

Lene Henriksen, som er tovholder i projektet siger:

- Hundredvis af frivillige har lagt kræfter i projektet, og i fællesskab er vi lykkes! Derfor vil vi også bede hele lokalområdet om i fællesskab at tage det første spadestik.

Faktisk er der allerede nu byggeaktivitet ved Hovedgård hallen.

- Vi benyttede sommerferien til at få sat byggepladshegn op, så det står klar til når skolebørnene starter. Ligeledes er vi så småt gået i gang med jordarbejdet. Men det er først lørdag den 17. august, at vi formelt markerer det første spadestik. Det er bare skønt, at vi allerede er i gang, fortæller Lene Henriksen.

Arrangementet vil foregå kl. 11.30 ved området mellem den nuværende hal og skolen.

For at markere, at denne dag er historisk og skelsættende, vil Hovedgård Skoleorkester marchere og spille gennem byen som optakt til det første spadestik. Skoleorkestret starter ved Naturbørnehaven på Sogneskellet og videre til Coldingvej, Ørskovbækparken, N.P. Danmarksvej, Fruenshave og slutter ved Hovedgård Hallen.  

Der lægges fra arrangørernes side op til, at store som små tager deres egne spader og skovle med og følger med skoleorkestret, når de kommer forbi, eller møder op ved området mellem hallen og skolen. ”Det skal ikke gå stille for sig, at vi er nået hertil”, tilføjer Lene Henriksen. ”Vi kan være stolte af at bo i en by som Hovedgård, hvor vi vil hinanden – det er værd at fejre, og vi håber at rigtig mange vil benytte chancen for at være med til selv at tage det første spadestik.”

Herunder ses dagens program:

Kl. 11.00  Hovedgård Skoleorkester marcherer og spiller igennem byen
Kl. 11.30  Tale v/ formand for hallen Mads Bjørn Jensen
Kl. 11.40  Tale v/ Borgmester Peter Sørensen
Kl. 11.50  Vi tager i fællesskab det første spadestik.
Kl. 12.00  Forfriskning