Forventning om et pænere Hovedgård

Søren Haubjerg og Poul G. Sondrup fra Hovedgård Lokalråd tror på bedre tider for vedligeholdelse af de kommnale arealer i byen.
Søren Haubjerg og Poul G. Sondrup fra Hovedgård Lokalråd tror på bedre tider for vedligeholdelse af de kommnale arealer i byen.
Forventning om et pænere Hovedgård
08. 07 2017
Hovedgård Lokalråd er spændte på hvordan de grønne kommunale arealer i byen holdes efter sommerferien

Lokalrådet i Hovedgård har længe kæmpet en kamp med Horsens Kommune om at få vedligeholdt byens grønne arealer på et niveau som man møder andre steder i kommunen.
 Henvendelser og ”praj” er opslidende, når det er vedvarende arbejde. Man kommer ligesom ikke nogle vegne, det gror jo til igen, og så kan man starte forfra. Det virker godt nok, men det kan jo ikke være meningen at man skal henvende sig hver gang græsset trænger til at blive slået eller hækken til at blive klippet, opsummerer Poul G. Sondrup og Søren Haubjerg Sørensen, som vi har sat stævne for en tur igennem Hovedgård kort før sommerferien.
 Det ser dog trods alt bedre ud i Hovedgård end tidligere. Lokalrådet har fået et lille gennembrud. Sidst i maj måned fik Lokalrådet besøg af teknik og miljø, Horsens Kommune, og her gennemgik man de kommunale arealer. På avisen har vi derfor inviteret på en tur rundt i Hovedgård for at tage temperaturen på tilstanden, og ikke mindst forventningen, for natuligvis blev hverken Rom bygget eller Hovedgård rengjort på en dag.
 Turen går ned ad Østergade, en ikke lovende start for asfalten ser bestemt ikke indbydende ud for hverken barnevogne eller cyklister ned mod en tilgroet vejspærring for gennemgående trafik. Det indleder straks et dilemma omkring vedligeholdelsen.
 Nøglen må være registreringen hos Horsens Kommune er Poul og Sørens konklusion.
 - Nogle områder kan vi ikke gøre så meget ved som Lokalråd, de henhører under grundejerforeningerne. Andre ved skolen, hallen, børnehaven, biblioteket hører under ejendomscentret, og de øvrige under teknik og miljø. Om et område på den ene eller den anden side af hækken til en offentlig institution tilhører ejendomscentrets vedligeholdelse eller ej, kan ofte ingen svare på, og så er det jo et spil i lotteriet, om græsset bliver slået.
 - Det drejer sig om prikker på det kommunale vedligeholdelseskort, er jeg sikker på, siger Poul G. Sondrup.
 Turen går under tunnelen ved jernbanen, hvor f.eks. børnene dagligt færdes for at komme i skole. Her blev ikke ryddet sne i vinters, og tunnelen er ikke tørlagt. Vandet kan på grund af asfalteringen ikke nå afløbet, forklarer Poul foran pytterne ved tunnelen. Siden rundturen er ukrudtet ved tunnelen slået et stykke op, dog ikke til kanten. Finishen er ikke med, men måske der lige skal tilrettes fremadrettet. Måske skal man lige igang, lyder Lokalrådets lyse forklaring.
 Turen går videre forbi biblioteket, her er hækklipperen endnu ikke nået frem og området fremstår ikke som den fryd for øjet, det var tiltænkt ved anlæggelsen.
 Langs Horsensvej igennem Hovedgård kan vi konstatere at klipperne har været forbi. Langt slået græs ligger stadig langs fortovet, men også her tyder det til ærgrelse for Poul og Søren på overspringshandlinger uden finish. Græsset er ikke klippet de steder hvor forhindringer besværliggør den store maskines fremkommelighed.
 Vi ender ved byporten til Hovedgård. Her er Mick Møllers havetraktor igang med at finkæmme området på venstre side af indgangen til byporten. På højre side ved Grillhytten skilter det uslåede græs og ukrudt i stærk kontrast hertil at dette areal tilhører Horsens Kommune.
 Turen gennem Hovedgård fortsætter ad fortovet på modsatte side af Horsensvej, hvor Søren viser hvorledes højden burde være på beplantningen. Forbi skolen ad stier, ved skolen og langs sportspladsen, igennem villakvarterer for til sidst at ende ved det store kommunale areal ved Vestergade.
 Søren ærgrer sig over rødtjørnene rundt omkring i byen ikke klippes, som de skal.
 - Det kan godt være at rødtjørn ikke er det smarteste træ at vælge, men nu er de her jo. Kommunen klippede kun 4 af de 25 træer, men nu håber vi de tager dem alle fremadrettet.
 Gartner Søren Haubjerg var tidligere hyret af Gl. Gedved Kommune til vedligeholdelsesopgaver, og har endvidere i en periode frivilligt klippet rødtjørnene. Søren ved derfor om nogen hvordan niveauet bør være.
 Et par gange undervejs er Sørens cykelhjul blevet fanget i kloakristene, helt bevidst for at demonstrere hvor farligt det er at ristene vender forkert, så de istedet for at agere sikkert grundlag for cyklisterne, er farlige fælder for uheld, hvis man er uopmærksom og kører i risten.
 Ved Vestergade på det store kommunale stykke vidner græsarealet om at højt græs for nyligt er blevet slået. Endnu et synlig effekt af Lokalrådets vedværende henvendelser til Horsens Kommune.
 - Vi kunne jo godt tænke os at vandhullet blev renset, og der måske blev opsat lidt borde og bænke. Det kunne jo blive et fantastisk sted her for f.eks. dagplejere, funderer Søren og Poul afslutningsvis.
 I Lokalrådet er de spændte på hvordan vedligeholdelsen bliver fremadrettet.
 - Forhåbentlig har vi fået sat nogle flere prikker på de digitale vedligeholdseskort i Horsens Kommune.

winkGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!