Frivillige laver besøgsbaby-ordning på plejehjem

Frivillige laver besøgsbaby-ordning på plejehjem
12. 04 2018
Hver 2. uge besøger mødre med deres babyer forskellige plejecentre i Horsens - til stor glæde for både ældre og børn

Besøgsordningen, som kører på 100 % frivillig basis, er spritny, men den er allerede ved at få fodfæste rundt omkring på kommunens plejecentre.

Samarbejde med kommunen
Ordningen administreres via Facebook-gruppen ”Besøgsbaby i Horsens Kommune”. Pernille Hestkjær er stifter og tovholder. Hun har selv 3 børn og fik ideen til at starte en besøgsbabyordning op, da hun var på barsel med barn nummer 2.
 - Jeg havde hørt om en lignende ordning i Århus, som havde stor succes. Jeg tænkte, hvis jeg nogensinde skal på barsel igen, ville jeg gerne deltage i sådan noget for at kunne sprede glæde på plejehjem. Så blev jeg gravid igen.. , fortæller Pernille.
 Derefter var der ikke langt fra tanke til handling. Pernille kontaktede Horsens Kommune og har nu fast besøgsordning på Præsthøjgården, Åpark Centret, Lindehøj Centret og Orions Hus. Hun er også i færd med at etablere en ordning på Ceres Centret.

Alle er velkomne
For at få flere med på ideen oprettede Pernille facebookgruppen, som nu tæller over 100 medlemmer, hvoraf ca. 10-15 er aktive. Andre følger mere med på sidelinjen, og det er helt ok.
 - Alle er velkomne i gruppen. Vi afviser ikke nogen, men det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det vil sige at være besøgsbaby - er det noget for mit barn?, siger Pernille Hestkjær.

Babyerne spreder glæde og samvær
Besøgsbabyerne kommer på almene plejecentre og centre med demensafsnit. Både ældre, babyer, forældre og medarbejdere har stor glæde af besøgene. På de almene centre vækker babyerne ofte minder frem, og snakken om det at have børn går lystigt. Desuden elsker de ældre at lege med de små. På centre med demensafsnit er det lidt anderledes. Her er det mere den fysiske kontakt ved at holde et barn, der bringer glæde - ofte er 5 minutter nok.
 - Personalet fortæller, at beboerne har stor glæde af vores besøg. Også de beboere, som ikke verbalt kan give udtryk for det. For mennesker med en demenssygdom handler det ofte om lykkestunder i nuet, fortsætter Pernille.
 - Vi er utroligt glade for samarbejdet med frivillige fra besøgsbabyordningen. Vi kan se, at vores beboere har stor glæde af at få besøg af babyerne - og deres mødre. Via ordningen møder vi jo 3. og 4. generationer, og det byder vi meget velkommen, udtaler aktivitetsmedarbejder Trine Villadsen.

Stakket frist at være besøgsbaby
Der er ingen øvre eller nedre grænse for, hvor gamle børnene skal være, men babyerne i besøgsordningen er generelt mellem ca. 3 mdr. - 11 mdr. Mødrene stopper ofte igen, når barnet starter i institution. Præmissen for ordningen er derfor en stor udskiftningsgrad. Det giver fordrer en del koordinering og rekruttering.
 - I begyndelsen stod jeg selv for al rekruttering og organisering, men nu har vi fået det arrangeret sådan, at der kommer til at sidde en ansvarlig for hvert center, som rekrutterer og indkører nye deltagere, udtaler Pernille.

Lyse fremtidsudsigter
Til august begynder Pernille igen på arbejde. Men stafetten er allerede i fuld færd med at blive givet videre.
 Marianne Sommer er én af de nye koordinatorer. Hun er højgravid og har været god til at sprede budskabet på andre Facebook-sider og øvrige sociale medier. Marianne glæder sig til at tage den lille ny med ud på plejecentrene:
 - Det er jo gratis glæder, fortæller hun med et smil.

Foruden besøgsbabyordningen har plejecentre i Horsens Kommune fast samarbejde med børnehaver og vuggestuer, som jævnligt besøger de plejehjemsbeboere, der har lyst til at deltage, til hygge og socialt samvær.
winkFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!