Frivillige ved Østbirk og Yding Kirker

Frivillige ved Østbirk og Yding Kirker
16. 06 2019
Søndags mødte en stor flok frivillige op til gudstjeneste og gik efterfølgende med over i Præstegården til pølsebord, othellolagkager, kaffe og hyggeligt samvær.

Det gør en stor, glædelig og uvurderlig forskel for Østbirk og Yding Kirker, at der er så mange skønne frivillige, der giver en hjælpende hånd både med det ene og det andet - stort som småt.

Alt dette frivillige arbejde og alle deres frivillige hænder kan vi aldrig betale os fra – det er uvurderligt – det er noget af det, der netop gør vores kirker og Præstegård til noget helt særligt.

På billedet ses de frivillige mennesker, der i søndags deltog.