Grøn hverdag i den kommunale dagpleje

Grøn hverdag i den kommunale dagpleje
10. 07 2017
Kommunale Dagplejere i Østbirk giver børnene en grønnere hverdag og har fået tildelt Frilufts Rådets Grønne Spirer flag

Grønne Spirer er Friluftrådets grønne mærkningsordning for dagplejere og børneinstitutioner, som er naturinteresserede, ønsker at give børnene en grønnere hverdag, og bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.
 Dagplejerne i Østbirk og deres børn mødtes den 14. juni kl. 9.30 på Børnehuset legeplads, til en lille festlig højtidelighed i anledning af, at dagplejerne Jette Kristensen, Birte Henriksen og Bettina Møller Haugaard var blevet certificerede Grønne Spirer naturdagplejere, og har fået tildelt det grønne flag for anden gang. Flaget blev hejst mens alle sang med på Grønne Spirer sangen, og derefter var der plads til leg og socialt samvær på legepladsen. Over bålet blev der bagt pandekager til børn og voksne serveret med børnenes hjemmelavede mælkebøttesirup. Et andet sted på legepladsen havde dagplejer Maria Bøgestrand lavet et spændende snegleworkshop, hvor børnene bl.a kunne studere snegle, navngive og male forskellige farver på vinbjergsnegle og heppe på sneglene i et sneglevæddeløb.

Udebørn er sunde børn
- Børn har behov for at lege og bevæge sig i miljøer, som ikke altid er planlagte og tilrettelagte. Naturen er foranderlig og overalt findes forhindringer og overraskelser. Derfor er naturen et perfekt bevægelsesmiljø, siger Bettina Haugaard.
 - Naturen som legerum giver nogle fantastiske muligheder, for at børnene kan bruge fantasien hver for sig og i fællesskab. Samtidig har naturen en dragende effekt på de mindste, og det er ikke tilfældigt: Børnene oplever livsvigtig stimulering af både sanserne, motorikken, følelserne og egen formåen, samtidig med at nysgerrigheden pirres.
 - Uderummet giver konkret læring gennem sansning, oplevelse og handling. Efterfølgende kan man fastholde oplevelserne ved at snakke, læse, tegne, synge og hænge fotos på plancher. Dermed tilføjes viden på det abstrakte plan.
 - Som dagplejere har vi 4 børn, så vi har alle muligheder for at give børnene en hverdag med nærvær og tid. Men også en hverdag, hvor der er plads til de vigtige spontane oplevelser, hvor vi har ansvar for at følge børnenes spor, siger Bettina Haugaard.
 I Grønne Spirer forpligter man sig til at opfylde nogle kriterier og tænke naturen ind i alle hverdage og i læreplanerene.
 - Vi laver en årsplan, som sikrer at børnene hver måned deltager i forskellige naturaktiviteter i børnehøjde, vi har i år fx lavet fuglefoder og insekthoteller.
 - Børnene kommer som udgangspunkt ud hver dag og hver uge er vi på en lille udflugt i nærmiljøet, fx skovområder, og krattet langs stier. Vi har fokus på årstidernes skiften, dyr, træer og planter, samt fra ”jord til bord”.
 Hvert år deltager dagplejerne på et Grønne Spirer kursus for at modtagen ny inspiration og fra friluftsrådet får de tilsendt spændende materiale.
 - Vi åbner vores naturdagpleje op for vores kollegaer, der ønsker at høre om vores initiativer, blandt andet via Naturens Dag.
 En gang årligt holdes et sommerarrangement, i år blev der sat et stort telt op i Jettes have, hvor de store børn sov deres middagslur. Om eftermiddagen er forældrene inviteret til forældrekaffe.
 - I år spiste vi sammen med børn og forældre vandmelon og nybagte vafler med mælkebøttesirup, tilføjer Bettina Haugaard på dagplejernes vegne.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!