Gymnasier i Aarhus og omegn

Gymnasier i Aarhus og omegn
29. 06 2018
Læserbrev af Jakob Rixen, Regionsrådsmedlem (LA), Skt. Nicolaus Gade 3, 1.-19, 8000 Aarhus C og Steen Thomsen, Regionsrådsmedlem (DF), Sundgårdsvej 22, 8700 Horsens.

Regionsrådet i Region Midtjylland ønsker desværre at fusionere Langkær Gymnasium og Aarhus Tech. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod denne fusion.
 Fusionen vil presse de i forvejen pressede omegnsgymnasier, da de risikerer at miste elever ved den kommende fusion til den nye institution.
 Igennem en årrække er stx-kapaciteten i Aarhus blevet opjusteret med henblik på at optage de store ungdomsårgange, der har været. I dag står vi imidlertid i en situation, hvor der er vigende elevgrundlag som følge af faldende ungdomsårgange, hvilket blandt andet gælder for flere af de østjyske kommuner i omegnen af Aarhus.
 Det er muligt, at Langkær gymnasium risikerer at lukke pga. manglende elevtilslutning, men ved at redde gymnasiet via en fusion risikerer vi at lukke et eller flere af omegnskommunernes gymnasier.
 Ydermere vil pladserne på det nye gymnasium i Aarhus formentlig betyde færre pladser på de øvrige gymnasier i Aarhus, hvorved færre elever får opfyldt deres 1. prioritet, og veldrevne gymnasier vil få svækket deres økonomi.
 Hvorfor skal de bøde, fordi Langkær gymnasium har problemer med at fylde pladserne op?
 Derfor er vi glade for at undervisningsminister Merete Riisager nu har opfordret regionsrådet til at sikre en hensigtsmæssigt tilpasning af stx-kapaciteten ifm. fusionen, der tager hensyn til de enkelte gymnasiers kapacitet og forventede antal ansøgere i de kommende år.