Haldrup Vig - strandtur

Ederfuglehan. Findes i stort antal i Fjorden.
Ederfuglehan. Findes i stort antal i Fjorden.
Haldrup Vig - strandtur
06. 08 2018
Naturforeningen for Gedved arrangerer turen 15. august kl. 19. Den ledes af naturvejleder Torke Østergaard.

Horsens Fjord er meget anderledes end de øvrige østjyske fjorde. Det er den bredeste af fjordene, og der er ingen dybe huller i bun-den. 32% af fjorden er under 1 meter dyb; man kan f.eks. vade de 700 meter til Vorsø. Det skal vi ikke; vi går på stranden og den tørlagte havbund. Den aften vi er der, er der ebbe kl. 16, og vandet står 24 cm under middel, kl. 22 er der flod, og da står vandet 23 cm over middel. Når vi ankommer kl. 19, er vandstanden ved middel. Vi bliver altså ikke generet af højvande.
 Det lave vand opvarmes af solen, og hvis varmen endnu er der den 15. august, vil vandet være omkring 26 grader varmt.
 Den brede fladvandede og varme fjord tiltrak jægerstenalderens mennesker. Det var jægere og fiskere, og de boede, hvor der nu er vanddækket. Vandet i Verdenshavet er nemlig steget 30 m i løbet af stenalderen, og det druknede det land, som nu er bunden af Horsens Fjord. Stenalderbopladser findes mange steder på fjord-bunden. Vi kan finde flinteredskaber i opskyllet. De fleste af stene-ne er afslag fra fremstillingen af redskaber, men selve redskaberne er der også: pilespidser, knive, økser. Men man skal være heldig for at finde dem.
 Fjordens bund vrimler af dyr. Her kan man se sandormens tragte og ekskrementer, og selve ormen kan graves op med en greb, hvis man vil bruge den til agn. Der er små huller efter krebsdyr overalt. Strandkrabberne løber, og der er blåmuslinger og andre muslinger i mængder. Den store, lange knivmusling kom til fjorden ca. 1980 fra Amerika. Nu er den meget almindelig.
 Alle disse dyr er god mad for mange fuglearter. Vadefugle, æn-der, gæs, skalleslugere og flere andre trækfugle kommer til Fjorden forår og efterår, de første kommer sidst i juli og august, og dem kan vi få at se. Måske kommer havørnene fra Vorsø også en tur henover vore hoveder.
 Der er mange strandplanter; sandsynligvis finder vi kveller, der serveres på dyre restauranter, og strandmalut, der dufter herligt af Vermuth..
 Vi mødes på Brigsted Strand, her er lejrplads og parkering. Her-fra går vi langs kysten. Medbring kikkert og kaffe. Tilmelding til ei-gil.holm@pc.dk senest 11. august.