Horsens hjemby for nyt erhvervskontor

Horsens hjemby for nyt erhvervskontor
01. 06 2018
Af Hans Kristian Skibby MF, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti

Igennem flere uger har jeg som erhvervsordfører for Dansk Folkeparti forhandlet med regeringen om en forenkling af den nuværende erhvervsfremmeindsats. I dag foregår det ved tre instanser, hvor både kommuner, regioner og staten er udøvende aktører. Desværre viste en ny erhvervsfremme-rapport, at området er alt for svær for virksomhederne at navigere rundt i. Ikke mindre end 250 forskellige steder kan man (måske) opnå rådgivning og økonomisk støtte i form af forskellige medfinansieringstyper. Samtidigt går omkring 20% af de godt 4 milliarder skattekroner årligt til at finansiere rådgivere, revisorer, konsulentydelser og andre som gerne vil hjælpe virksomhederne. Det beløber sig estimeret til 1.900 fuldtidsansatte. Administration er naturligvis godt, men vi skal også sikre at administrationen ikke udgør så stor en del af omkostningen.
I Dansk Folkeparti har vi ikke været i tvivl om, at det eneste rigtige vil være en politisk aftale som sikrer en mere erhvervsrettet erhvervsfremmestruktur, hvor vi får fokus på at sikre langt færre indgange end de 250 som der er i dag.  På den baggrund har jeg således forhandlet med regeringen og i sidste uge blev vi enige om en markant forbedret erhvervsfremme, hvor ikke bare iværksætterselskaber, men alle virksomheder kan opnå de samme ydelser på de samme lokationer.    
Konsekvensen i aftalen er således, at regionernes erhvervsfremme udfases og opgaverne centraliseres fremover i landets 98 kommuner og i en statslig Erhvervsfremmebestyrelse som forvaltes fra Silkeborg.
Her i Region Midtjylland stiftes et Erhvervshus i Aarhus som så etablerer to filialer (Erhvervskontorer) som placeres i hhv. Herning og Horsens. Som lokal valgt medlem af Folketinget, så er jeg ganske tilfreds med at det lykkedes at få bragt Horsens i spil til hjemsted for den nye filial. I forvejen har Dansk Erhvervsfremme deres landskontor her i Horsens, så det bliver en absolut styrke for det lokale erhvervsliv og virksomheder i eksempelvis Hedensted, Skanderborg, Odder vil med fordel kunne drage nytte af den nye struktur for erhvervsfremme.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!