Horsens Kommune tager det tungere skyts i brug i kampen mod måger i byen

Mågerne befinder sig rigtig godt i byen, hvor de finder mad. Nu sætter kommunen ind med skydning af de generende fugle.
Mågerne befinder sig rigtig godt i byen, hvor de finder mad. Nu sætter kommunen ind med skydning af de generende fugle.
Horsens Kommune tager det tungere skyts i brug i kampen mod måger i byen
20. 02 2019
Indtil 15. april 2019 vil du fra i dag kunne opleve, at der bliver skudt mod mågerne på havnen i Horsens. Kommunen har fået tilladelse fra Naturstyrelsen til at regulere de generende sølvmåger ved skydning

Mågerne skriger, sviner, roder i madaffald og kan være temmelig aggressive og er derfor til gene for mange beboere og virksomheder i byen. Kommunen regulerer og forebygger gener fra sølvmåger i Horsens by - og skydning er et nyt tiltag i kampen mod sølvmågerne.

Det er en forsøgsordning, som Plan- og Miljøudvalget sagde god for i december i forbindelse med evalueringen af sidste års mågebekæmpelse. Nu er tilladelsen i hus for 2019. Skydesæsonen løber indtil 15. april 2019. Tilladelsen gælder kun sølvmåger og ikke skydning af den noget mindre stormmåge. Naturstyrelsen har vurderet, at stormmågen sjældent udgør problemet.

- Vi har indgået aftale med jægere i Horsens om at skyde sølvmåger på udvalgte arealer på havnen. Derfor vil man i perioder kunne høre skud og se jægere på havnearealet, siger Ulla Nygård Hansen fra Horsens Kommune. Hun påpeger samtidig, at der ikke skal være tvivl om, hvilke jægere der har tilladelse til at skyde mågerne på havnen. Jægerne bærer gule veste med teksten 'Vildtregulering - Horsens Kommune'.

Rigtig mange af de store sølvmåger slår sig ned og holder til inden for det afgrænsede areal på industrihavnen, som kommunens tilladelse omfatter. Og da der heller ikke er beboelse på arealet, er det et oplagt sted for kommunen at forsøge sig med ordningen.

En lang sej kamp

Det er ikke en helt simpel opgave at løse mågeproblemerne i byen.

- I en havneby vil man aldrig kunne blive helt fri for måger. Men man kan komme langt med forskellige tiltag, som på sigt forhåbentligt vil mindske generne, siger Ulla Nygård Hansen.

Foruden at skyde mågerne, regulerer og forebygger kommunen ved at fjerne æg og reder, sørge for bedre skraldespande i byrummet, så mågerne ikke har så nem adgang til madrester m.m.  Kommunen har desuden været i dialog med en række virksomheder omkring udskiftning af skraldespande. Og som Ulla Nygård Hansen siger, er der i hvert fald ingen grund til at lave fordringsplads for mågerne:

- Affald lokker måger til. Så ved ikke at smide madaffald i gaderne og ved at undgå overfyldte affaldsbeholdere kan alle hjælpe til i kampen mod mågerne. Succes med mågereguleringen afhænger af, at vi sammen gør en fælles indsats, slutter hun.