Horsensianerne er gode til at affaldssortere til kulturarrangementer

Horsensianerne er gode til at affaldssortere til kulturarrangementer
17. 09 2018
Affald fra to festivaler var bedre sorteret end forventet. Under Middelalder Festivalen og Wall of Sound kørte Horsens Kommune et forsøgsprojekt for at finde ud af, om det ville give mening at affaldssortere under de store kulturarrangementer, der er i Horsens. Konklusionen er klar. Det giver rigtig god mening, er udmeldingen fra kommunen.

-Vi kan se, at folk rigtig gerne vil sortere, og har taget affaldssorteringen til sig. Det affald, vi samlede ind fra de to festivaler, var bedre sorteret, end vi havde forventet. Det vidner om, at folk tager stilling inden de smider deres affald ud. Vi er glade for, at gæsterne tog så godt imod forsøget, og at de i det hele taget gerne vil sortere deres affald, siger Susanne Pasgaard fra Affald og Trafik, Horsens Kommune.

Forsøget har givet brugbar viden

Under de to festivaler var det muligt at sortere sit affald i de samme fire typer affald, som man kender fra dagligdagen.
-Vi valgte at stille skraldespande op til alle fire typer affald – restaffald, madaffald, papiraffald og emballageaffald. På den måde kunne vi finde ud af hvilken type affald, der er relevant at indsamle under kommunale arrangementer. Vi kunne f.eks. konstatere, at det til en koncert ikke giver mening at stille en skraldespand op til papiraffald, for der er næsten ingen ren papir, der bliver smidt ud. Det giver derimod rigtig god mening at indsamle emballageaffald og madaffald – og så naturligvis restaffald. Forsøget har dermed givet os en masse brugbar viden, som vi vil gøre brug af næste gang, siger Susanne Pasgaard og tilføjer:

-Vi fandt også ud af, at placeringen af skraldespandene er meget vigtig. Det dur ikke, at skraldespandene står ude i siderne. De skal stå midt i det hele, så folk kan se dem, og de må også meget gerne være belyst, så folk også kan sortere ordentligt i aften- og nattetimerne.