Info-møde for Talent-idrætselever

Info-møde for Talent-idrætselever
26. 11 2018
Langmarkskolen giver masser af input om Talent-idrætsklasserne.

Unge, der er dygtige til en idrætsgren og ønsker at kombinere deres idræt og skolegang, har alle muligheder for at udvikle sig på begge områder, hvis de søger om optagelse i en af Langmarkskolens Talent-idrætsklasser.

Mandag den 3. december 2018 fra kl. 17.00-19.00 får interesserede forældre og deres børn mulighed for at høre meget mere om tilbuddet på Langmarkskolen.

Her vil nuværende elever fortælle om, hvordan dagligdagen er i en klasse, der vægter idræt lige så højt som de faglige fag, ligesom forældre vil fortælle om, hvordan skolens arbejde involverer dem.

- Der plejer at komme mange til vores informationsmøder, så det forventer vi selvfølgelig også bliver tilfældet i år. Forældre og elever får masser af input til at træffe den store beslutning, det kan være at skifte skole og miljø, fortæller eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen, Horsens Kommune.

Ud over personlige beretninger om undervisningen vil afdelingsleder Christian Christensen gå lidt mere i detaljer med, hvordan undervisningen på Langmarkskolen foregår, ligesom deltagerne også får viden med sig hjem om muligheder for morgentræning, krav til eleverne og hele ansøgningsproceduren.

Talent-idrætsklasserne henvender sig primært til elever i 7. klasse, men der kan eventuelt optages enkelte elever på 8. og 9. årgang.

Muligheden for at kombinere undervisning med idræt på højt niveau udspringer af Elitesport Horsens - et samarbejde mellem Horsens Kommune, byens lokale eliteidrætsklubber og uddannelsesinstitutioner - herunder Sportscollege Horsens og Langmarkskolen - og Team Danmark.