Istandsættelse af Yding Kirke påbegyndes

Istandsættelse af Yding Kirke påbegyndes
03. 08 2018

En række arbejder med istandsættelse af Yding Kirke påbegyndes fra den 6. august og skal vare frem til den 11. november. I perioden vil kirken være lukket og pastoratets anden kirke, Østbirk Kirke, vil fungere som erstatningskirke.
 Menighedsrådet har i en årrække arbejdet med en helhedsplan for kirkens istandsættelse omfattende ny farvesætning og maling af alt inventar og indvendige bygningselementer. En anlægsbevilling fra Horsens Provsti har nu muliggjort at alle arbejderne kan udføres. Arkitekter på opgaven er ”Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S”, Aarhus, og konservator er Bent Jacobsen, Horsens.
 Nationalmuseet har anbefalet at inventaret bevarer sit unikke udtryk og farve, nemlig egetræsådret, som oprindeligt fra 1865, hvor skib og kor blev nyopført.
 Der er ikke foretaget vedligeholdelsesarbejder på blandt andet orgelpulpituret og kirkebænke siden 1965, så der er stort behov for nymaling af alt inventaret!
 Alterbilledet istandsættes af konservator, som ligeledes frilægger og maler det gamle alterbord. Prædikestol, alterskranke, salmenummertavler, salmebogsreol, kirkebøsse, døre og trapper nymales. Kassettelofterne bliver istandsæt som snedker og malerarbejde.
 Der bliver syet nye hynder til bænkene, knæfaldet bliver ompolstret med nyt betræk og med ny knæleskammel.
 Ny og forbedret belysning i koret og under orgelpulpituret vil ligeledes blive opsat.
 Som den sidste del af Yding Kirkes renovering vil altertæppet blive repareret og alt messingtøj pudset og lakeret.
 Ud over alt det indvendige istandsættelsesarbejde er der to andre projekter som vil blive udført i perioden, nemlig reparation af taget på tårnet og skibet, samt en gennemgribende renovering af den middelalderlige indgangsportal til kirkegården. Disse arbejder ledes af arkitekt fra ”Skala Arkitekterne A/S” i Horsens.
 Menighedsrådet glæder sig til i november måned at kunne genåbne en helt nyrenoveret Yding Kirke!