Jeg har prøvet det hele

Margit Winther Nielsen har blandt andet undervist i dansk og matematik, inden hun gik ledervejen. Nu går hun på pension. Foto: Per Algreen/Horsens Kommune.
Margit Winther Nielsen har blandt andet undervist i dansk og matematik, inden hun gik ledervejen. Nu går hun på pension. Foto: Per Algreen/Horsens Kommune.
Jeg har prøvet det hele
02. 07 2018
Skoleleder Margit Winther Nielsen, Østbirk Skole, takker af efter 38 år

Det er ikke, fordi lysten til skolearbejdet er forsvundet, men hun vil gerne sige farvel til jobbet, mens hun endnu kan præstere.
 Og præstere! Det har den 63-årige Margit Winther Nielsen kunnet i Horsens Kommunes skoleverden gennem 38 år.
 Hun har været skoleleder på Østbirk Skole, men den 1. juli blev døren lukket for sidste gang.
 - Man kan vist roligt sige, at jeg har prøvet alt, siger Margit Winther, der fik sit første job på Langmarkskolen i 1980. Her opnåede hun adskillige jobbetegnelser blandt andet som timelærer, funktionslærer, årsvikar, skolebibliotekar, afdelingsleder og viceskoleleder.
 Årene på Langmarkskolen bød på masser af opgaver, som hun i dag er stolt over at have været med til at løse: blandt andet udviklede hun sammen med en kollega ”det levende skolebibliotek” og var på den måde med til at omdanne et passivt sted, hvor man ”bare” lånte bøger til et aktivt miljø for læring.
 Skoleledertitlen kunne hun skrive på sit CV i 2007, hvor hun blev leder på Hatting Skole, inden turen gik videre til et nyt lederjob i 2015. Denne gang på Østbirk Skole.
 Tre så forskellige arbejdspladser har budt på lige så forskellige udfordringer.
 - På Langmarkskolen var det en opgave at samle de mange kulturer. Det var langt fra tilfældet på Hattingskolen, hvor der i starten højst var én elev med anden etnisk herkomst. Østbirk Skole var så en helt tredje arbejdsplads, og her var det især fedt at komme til et sted med udskolingselever, for det giver en anden dynamik og et andet fagligt niveau, fortæller hun.
 Uanset hvilke jobkasketter, Margit Winther har båret gennem tiden, har et stort engagement i folkeskolens udvikling altid løbet som en rød tråd gennem det hele.
 Kulminerende med folkeskolereformen i 2014, som hun i øvrigt er en varm tilhænger af.
 - Reformen har bragt mere professionalisme ind i undervisningen. Tidligere var de udviklingsinitiativer, man satte i gang, ikke altid lige gennemtænkte, men i dag har vi tydelige og fælles mål uden dog at skulle følge den samme vej for at nå derhen, siger Margit, der også er glad for, at undervisningen anno 2018 er langt mere synlig end den var for år tilbage.
 - Dengang havde man ikke lyst til at melde ud, hvis det gik dårligt i klassen, men i dag er det heldigvis fuldt legalt for lærere og pædagoger at række ud efter hjælp, hvis de har brug for den.
 Nu stopper Margit Winthers professionelle virke som lærer og leder, men det betyder ikke et farvel til folkeskolen. Hun vil fortsat følge udviklingen tæt, ligesom hun også allerede gør sig tanker om, hvordan fremtiden kan tegne sig:
 - Jeg kan frygte at folkeskolen vil udvikle sig i en anden retning end den, vi har sat kursen mod. Det er ærgerligt, for ting tager tid. Jeg håber derfor, at skolefolket får den nødvendige arbejdsro til at fortsætte ad de skinner, der ér lagt ud