Juraen omsat til praksis

Juraen omsat til praksis
10. 05 2017
Nyt firma vil hjælpe virksomheder med at få indarbejdet Persondataforordningen. To Horsens-konsulenter står bag

PersondataSupport er navnet på et nyt Horsens-baseret firma, som de to garvede konsulenter Lene Lundquist og Per Løkken står bag. Firmanavnet er en slags overskrift for arbejdsområdet, som altså er hjælp til at håndtere persondata.
 - 25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft. Den omfatter alle virksomheder, private som offentlige. Forordningen er kompleks, den kræver overblik og viden foruden en masse rugbrødsarbejde, forklarer Per Løkken.
 Han har siden 2005 været selvstændig med Løkken Consult og har lige så længe haft sin gang som konsulent i en lang række små, mellemstore og store virksomheder. Han er også selv virksomhedsejer og sidder desuden i en række bestyrelser.
 - Jeg ved, at man nærmest overalt mangler tid og kræfter. Det er her, vi kan bidrage med at skabe overblik og struktur. Ejere og ledere kender naturligvis til forordningen og ikrafttrædelsesdatoen. Men der er foretaget en undersøgelse blandt både offentlige og private virksomheder, som viser at 50 pct. af virksomhederne ingen plan har for, hvordan de kommer i gang. Imidlertid er de optimistiske. Det er vi også – det kan nås, selv om både de og vi får travlt!, siger Per Løkken.

Hjælp i en travl virkelighed
Lene Lundquist har været selvstændig med Lundquist Human Resource siden 2006. Blandt sine kunder har hun haft samme typer virksomheder som Per Løkken. Ja, ofte har de arbejdet sammen om opgaver.
 - Vi har set behovet og træder på banen med vores viden om Persondataforordningen og anden jura, samt vores kendskab til virksomhederne, deres behov og deres ressourcer - eller skal vi sige mangel på ressourcer, for sådan er det jo ude i den travle virkelighed, siger hun.
 Indledningsvis er der et forløb, som skal planlægges grundigt, forklarer hun, og fortsætter:
 - Der skal skaffes overblik over den nuværende persondatahåndtering både internt og i forhold til kunder og eksterne leverandører. Det juridiske grundlag for den fremtidige håndtering skal sikres med retningslinjer og dokumentation. Måske skal der ske ændringer i arbejdsmetoder og procedurer. Ansatte og nøglepersoner skal gennem en struktureret lærings- og udviklingsproces, idet det skal kunne dokumenteres, at de er blevet instrueret i at håndtere persondata. Og så skal vi ikke glemme IT-sikkerheden – den er vigtig.
 Når det hele er sat op, skal det kontrolleres, at alt og alle opfylder de specificerede krav. Intet kan være overladt til tilfældighederne.
 - Endelig er der vedligeholdelse med tjek af procedurer, online support og eventuel oplæring af nye medarbejdere, siger Lene Lundquist.
 - Vi har en praktisk tilgang til opgaven og har det hele med i vores koncept!
 - Der er et marked, og vi har et produkt, som ikke mange andre kan tilbyde, konkluderer de to bag PersondataSupport.
 - Vi vurderer den enkelte virksomheds behov og lader behovet definere løsningerne. Meget kan vi selv klare, og meget er rugbrødsarbejde. Hvor løsningen kræver specialviden udefra, trækker vi denne viden ind fra vore samarbejdspartnere – det kan være jura- eller IT-siden. Men det er os, der står for hele forløbet.

Tid til familien
Fordi de to har været vant til at arbejde sammen som selvstændige konsulenter, var det naturligt at gå sammen i det nye firma, og persondataemnet ligger tæt op ad deres erfaringer på HR-området.
 For Per Løkken rummer firmaet også en mulighed for at være mere hjemme hos familien og for familien.
 - Min voksne datter læser en kombination af økonomi og jura og er nu på fjerde semester. Hun er ansat som studentermedhjælper, og det er jo dejligt, at vi kan arbejde professionelt sammen, siger han med et smil.
 - Min søn Simon er 13 år og i en alder, hvor han kan have brug for sin far. Jeg har lige afsluttet et femårigt kontraktforløb, hvor jeg for Tajco Group med hjemsted i Vejle har været med til at opbygge en global organisation, som i dag har flere end 1.000 ansatte. Her har jeg blandt andet haft ansvaret for opbygning af HR-afdelingen. Det har været fantastisk at bidrage til deres vækst, men det har også betydet mere end 100 rejsedage om året siden 2012. Og det har tæret på privatfronten.
 PersondataSupport opererer over hele landet og vil foreløbig ansætte to specialkonsulenter, en vest for Storebælt med base på Strandkærvej 30 i Horsens og en øst for Storebælt med base på Meterbuen 9 i Skovlunde.

”Retten til at blive glemt”
”Retten til at blive glemt” er en af de populære udlægninger af Persondataforordningen, som har været undervejs i fire-fem år, før den blev endeligt vedtaget i april 2016 med ikrafttræden 25. maj 2018.
 Den gælder for alle virksomheder og myndigheder og omfatter alle personer - kunder, leverandører, ansatte og borgere - hvis data opbevares, anvendes og overføres. Kort og firkantet sagt.
 Med forordningen har EU-kommissionen, Parlamentet og medlemslandene bl.a. ønsket at øge personers kontrol med egne data, herunder retten til at få indsigt i disse data og retten til at få dem slettet.
 Konstaterer en virksomhed eller en offentlig instans brud på datasikkerheden, skal den inden for senest 72 timer underrette Datatilsynet, som er den danske tilsynsmyndighed. Brud på forordningen kan i værste fald udløse bøder på fire procent af en virksomheds årlige globale omsætning eller op til 20 mio. Euro.
 Forordningen kommer i Danmark til at erstatte den nuværende lov ”Lov om behandling af personoplysninger”, kendt som Persondataloven, som er fra 2001, og havde sit udspring i et EU-direktiv fra 1995.
 - Den teknologiske udvikling og udveksling af data over landegrænser er løbet fra regelgrundlaget, så det er godt, at der kommer en mere nutidig lovgivning, som i højere grad kan beskytte persondataene, slutter Lene Lundquist.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!