Kæmpe kran på Gedved Vandværk

Kæmpe kran på Gedved Vandværk
13. 11 2017

Tirsdag den 7. november var der noget at se på i Gedved ved Vandværket, mange af byens borgere og et par af børnehaverne var forbi for at se en 50 meter høj kran løfte ellementer til en betontank ind på Vandværket på Egebjergvej, elementerne vejer ca. 5 ton. Ikke nogen særlig stor last for den store kran, men de skulle løftes fra Egebjergvej og over et parcelhus og ind på vandværket, så kranen skulle række langt. Hele operationen forløb fuldstændig som planlagt og var færdig inden middag, takket være et godt forarbejde af entreprenør Henrik Kjær der står for jordarbejdet.
 Tanken som vandværket bygger er en såkaldt bundfældnings tank, her skal det vand der bliver brugt på vandværket til skylning af filtre bundfælde således at vandet efter bundfældningen kan ledes til regnvandssystemet, altså uden om renseanlæget, på den måde sparer man afledningsafgiften, tanken rummer 90 kubikmeter vand.

Drikkevandet i Gedved testet for pestisider
På foranledning af bestyrelsen i Gedved Vandværk blev drikkevandet testet for pesticider, prøven blev udtaget i begyndelsen af oktober og alle parametre er langt under grænseværdierne, der var særlig fokus på cloridazon og cloridazon- desphenyl og cloridazon methyl-desphenyl, som alle ikke var målbare, dvs. at de ikke findes i vandet. Det er disse stoffer der har været en del skriverier om over sommeren, og som har været skyld i lukning af adskillige forsyninger.Se evt. testresultaterne på Gedved vandværks hjemmeside under vandprøver 2017.
 - Bestyrelsen satser på en fortsat vedligeholdelse og evt. udbygning af vandværket i takt med at byen vokser, siger formand Viggo Eslund på bestyrelsens vegne og konstaterer at drikkevandet i Gedved er fri for nogen form for pestisider.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!