Kim Andersen fylder 60 år

Kim Andersen fylder 60 år
09. 10 2017
Danmarks generalkonsul i Flensborg, tidl. folketingsmedlem Kim Andersen fylder tirsdag den 17. oktober, 60 år

Kim Andersen tiltrådte 1. september stillingen som leder af Generalkonsulatet i Flensborg, der er en dansk repræsentation under Udenrigsministeriet.
 Kim Andersen var medlem af Folketinget for Venstre i næsten 18 år, fra 1998 til valget i juni 2015. Han varetog i sin folketingskarriere en lang række hverv for sit parti. Han har således været formand for Folketingets Kulturudvalg og for Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg. Ligeledes var han i mange år, helt til hans udnævnelse som generalkonsul, formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, der administrerer den danske statsbevilling til mindretallet syd for grænsen. Endvidere har han været Venstres ordfører inden for energi-, skatte- og retspolitik samt erhvervs- og vækstpolitik.
 Han var igennem alle årene valgt i Skanderborgkredsen i Østjyllands Storkreds. I perioden 1993-2007 var Kim Andersen medlem af Aarhus Amtsråd, hvor han bl.a. sad i økonomiudvalget. Samtidig var han i en årrække medlem af Skanderborg Byråd, hvor han var 1. viceborgmester.
 Han blev i 2007 udnævnt til ridder af Dannebrog.
 I det civile liv har Kim Andersen i mange år været koncerninformationschef i Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet – KFK. Tidligere havde han arbejdet på landbrugets hovedsæde Akselborg i København ved Danske Slagterier og som pressechef i DLG - Dansk Landbrugs Grovvareselskab.
 Kim Andersen har varetaget forskellige bestyrelsesposter, ligesom han har haft sæde i en række udvalg, råd og nævn, bl.a. har han været formand for bestyrelsen for Energinet.dk.
 Kim Andersen er gift med Birte Margrethe Andersen, der er plejedistriktschef og medlem af Skanderborg Byråd – også for Venstre og iøvrigt kandidat til Folketinget ved næste valg for Venstre i Horsens Kredsen. Sammen har parret tre voksne børn samt et barnebarn.
 Fødselsdagen fejres på Generalkonsulatet, Nordergraben 19 i Flensborg, hvor Kim Andersen på dagen har inviteret Det danske Mindretals Samråd til frokost, og på lørdag er der middag for familie og venner.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!