Kirkekunsten lægger arm med kulturarven

Ovsted Kirke, som er en af mange kirker, der arbejdes på at nyindrette. Men hvorfor skal eller skal vi måske ikke gøre andet end at holde den i god stand? Det kan vi alle høre mere om på mødet torsdag 10. september kl. 19.30 i aulaen på Ejer Bavnehøjskole
Ovsted Kirke, som er en af mange kirker, der arbejdes på at nyindrette. Men hvorfor skal eller skal vi måske ikke gøre andet end at holde den i god stand? Det kan vi alle høre mere om på mødet torsdag 10. september kl. 19.30 i aulaen på Ejer Bavnehøjskole
Kirkekunsten lægger arm med kulturarven
06. 09 2020
- kom til et spændende møde med indlæg fra to fagfolk med årtiers erfaring i restaurering og ny kunst i kirker over hele Danmark torsdag 10. september kl. 19.30 på Ejer Bavnehøjskolen. De taler kunst og kulturarv i vores kirker og særligt om Ovsted Kirke, som det siddende menighedsråd ønsker at nyindrette

I Danmark er vi så heldige at have en meget værdifuld kulturarv i form af middelalderkirker, slotte og herregårde med videre.

Alle emmer af minder og historiens vingesus, som vi nyder og ønsker at bevare til de kommende generationer.

Især kirkerne er en vigtig del af vores liv ved dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse. Og for mange ved gudstjenester om søndagen eller årets højtider. 
Vi er også mange, som også bruger kirkerne til at puste ud i og finde stilhed, når vi kommer forbi.

- En kirke er et religiøst rum, hvor vi kender og genkender symbolerne. Hvor vi finder tryghed og ro i en historisk bygning, dens indretning og liturgi, forklarer arkitekt Søren Gottfred Petersen.

Kunst i sin rette sammenhæng

Han har været med til at restaurere flere kirker over hele Danmark gennem en lang årrække.

- Jeg holder meget af kunst. Også moderne kunst i den rette sammenhæng.

- Men jeg er også af den klare opfattelse, at middelalderkirker ved nyindretning med moderne kunst kan miste betydeligt mere, end der vindes, påpeger han.

Hans erfaring er også, at selv når kendte kunstnere står for indretningen, giver det ikke flere kirkegængere.

- Det er en illusion at tro, at det flytter ret meget hverken i de kirkelige handlinger eller på fremmødet. Det er ordet og præsten, som er vigtigst, konstaterer han.

Søren Gottfred Petersen bor i Skanderborg og er den ene af to talere ved mødet om kirkekunst og kulturarv torsdag 10. september 2020 kl. 19.30 i aulaen på Ejer Bavnehøjskolen i Tebstrup.

Brug for stor omtanke

Gennem alle tider er der sket restaureringer og nyindretninger af såvel middelalderkirker som nyere kirker.

- Især nyindretningerne er alt for ofte gennemført helt uden omtanke for en kirkes kulturhistoriske værdi og de kirkelige handlinger, mener Jens Johansen.

Han har gennem mange årtier været med til at restaurere i hundredvis af kirker rundt i Danmark.

- I 1993-94 var jeg med, da Ovsted Kirke blev nænsomt restaureret, fortæller han.

Derfor har han også et stort indblik i netop denne kirkes historie og detaljerne i dens indretning.

- Jeg har meget svært ved at se, at en nyindretning som den foreslåede tjener et formål. Tværtimod mister vi værdifuld kulturarv, påpeger han.

Hans erfaring er, at oftest går det inventar, der fjernes eller flyttes rundt i kirken, tabt før eller siden

- Et er at hænge nogle billeder op på væggene, noget helt andet er at fjerne noget. Og hvis nogen i fremtiden vil føre kirken tilbage, kan det næppe lade sig gøre, konstaterer Jens Johansen.

Tid til at debattere 

På mødet bliver der et oplæg fra først Søren Gottfred Petersen og bagefter fra Jens Johansen.

- Derefter har vi tid til at debattere og spørge ind til det, vi har hørt, fortæller arrangørerne af mødet.

Det er Sys Jensen, Svend Møller Sørensen, Holger Hedelund Poulsen og Niels Damsgaard Hansen, som alle bor i et af de tre sogne under Ovsted-Tåning-Hylke menighedsråd.