Kirkernes sommerstafet synliggør lokale fællesskaber

Sognepræst Jytte Ibsen bød velkommen til omtrent 120 stafetdeltagere, der havde trodset onsdagens regnvejr og var mødt frem til sommerstafet i Tolstrup Kirke.
Sognepræst Jytte Ibsen bød velkommen til omtrent 120 stafetdeltagere, der havde trodset onsdagens regnvejr og var mødt frem til sommerstafet i Tolstrup Kirke.
Kirkernes sommerstafet synliggør lokale fællesskaber
05. 08 2019
Sommerstafet 2019, hvor 12 landsbykirker nord for Horsens i løbet af 12 uger på skift byder indenfor, går i august ind i sin tredje måned. Onsdag efter onsdag gennem hele sommeren samles stafetdeltagere til velbesøgte aftenarrangementer med fællessang, lokale fortællinger og en forfriskning.

- Jytte, jeg vil hellere komme i kirken, når du er i rødt, end når du er i sort kjole – den bemærkning til sognepræst Jytte Ibsen ved sidste uges sommerstafet i Tolstrup Kirke udtrykker meget præcist, hvad årets sommerstafet kan; nemlig at sænke tærsklen til kirkerne ved at byde ind til fællessang, lokalhistorie og gode samtaler på tværs af sognegrænser og kirkelige ståsteder.

Godt og vel 120 stafetdeltagere havde trodset regnvejret, da Tolstrup Kirke i sidste uge inviterede indenfor til sommerstafet, og de mange mennesker i den lille kirke kunne givetvis høres langt ud i Tolstrup Enge, da bl.a. Erik Grips ”Åbent landskab” og K.L. Aastrups ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord” blev sunget som nogle af stafetaftenens fællessange.

Og netop det meget smukke landskab omkring Tolstrup og Gedved var omdrejningspunkt for såvel salmevalg som fortælling på stafetaftenen.
Efter at have budt velkommen, fortalte sognepræst Jytte Ibsen om ”Annexgården”, en karakteristisk gård beliggende lige syd for kirken i Tolstrup.

Gården er et fint eksempel på de såkaldte annexgårde, der i ældre tid var gårde, der – foruden de egentlige præstegårde – var henlagt til et præstekald.

En anneksgård lå traditionelt i et bisogn, der også hørte til præstens kald udover vedkommendes hovedsogn. Produkterne fra en annexgård skulle typisk tjene som hel eller delvis aflønning af hovedsognets præst, og mange slægtsforskere vil givetvis være stødt på ord et ord som ’annexbonde’, der altså henfører til sådanne anneksgårde.

På Anneksgården i Tolstrup var man tillige forpligtet til at opstalde og fodre præstens hest, mens præsten forrettede gudstjeneste i Tolstrup Kirke.

Annexgården i Tolstrup er i dag i privat eje.

Gårdens nuværende ejer, Karl Kloppenborg Møller, var indbudt som hovedfortæller på stafetaftenen i Tolstrup Kirke. Karl Kloppenborg Møller fortalte om det meget smukke landskab omkring Tolstrup Enge og Gedved. De mange fremmødte i den lille kirke fik et fint indblik i, hvorledes moderne dyrkningsmetoder i landbruget i dag skaber store ensartede marker, der rent biologisk kan være at betragte som ørkener med en meget lav grad af biodiversitet.

Karl Kloppenborg Møller fortalte også om Gedved Sø, der på foranledning af Naturstyrelsen i nært samarbejde med Horsens Kommune for nyligt er blevet genskabt ved at omlægge dræn fra omkringliggende marker.

Hovedformålet med etableringen af det nye vådområde er at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og dermed også at forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord, men der er ingen tvivl om, at der også vil opstå et rigt dyre- og planteliv i området omkring den nye sø.

Gedved Sø blev indviet i april 2019 og er i øvrigt et forbilledligt eksempel på et projekt, der forener et lokalområde. Således har Gedved Skoles 6. årgang gennem hele sidste skoleår arbejdet med Gedved Sø ud fra en tværfaglig tilgang. Arkæologer fra Horsens Museum, der har fulgt anlægsarbejdet, har været involveret i undervisningsforløbet og har medvirket til at give børnene historisk indsigt i søens beliggenhed, anvendelse og betydning siden istiden. Eleverne har udarbejdet bl.a. plancher og en model af Gedved Sø, der her i skolernes sommerferie udstilles som del af en særudstilling om Gedved Sø på Horsens Museum.

Cirklen i lokalområdet kan sluttes så fint tilbage til Tolstrup Kirke, hvor de elever, der har medvirket i projektet, frem til næste forår vil være at finde på kirkebænkene i Tolstrup Kirke som kommende konfirmander.

Efter fællessangene og Karl Kloppenborg Møllers fortælling fra lokalområdet gik snakken lystigt på kryds og tværs over et glas vin og lidt mundgodt. Havde sommervejret vist sig fra en lidt lunere side, ville endnu flere givetvis have afsluttet aftenen med at nyde det utroligt smukke landskab nordøst for Tolstrup Kirke, hvor Tolstrup Å atter bugter sig i sving gennem Tolstrup Enge – en udsigt, der kan nydes på smukkeste vis fra kirkens parkeringsplads

Der resterer endnu fire stafetarrangementer i årets sommerstafet.

Mange stafetdeltagere har været med hele vejen, men der kommer stadig nye til – og har man endnu ikke deltaget, er det bestemt ikke for sent at komme med.

I uge 32 inviteres der således atter til sommerstafet, når Vedslet Kirke byder ind til fælles samvær med sang og fortælling og lidt godt til ganen på onsdag den 7. august kl. 19.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.