KIWI viste hvor sårbar Østbirk er

SuperBrugsen Østbirks bestyrelsesformand Per Bonde og Peder Stougaard fra Østbirk Borgerforening i en snak om hvordan Østbirk borgere bedst involveres i Østbirks fremtid.
SuperBrugsen Østbirks bestyrelsesformand Per Bonde og Peder Stougaard fra Østbirk Borgerforening i en snak om hvordan Østbirk borgere bedst involveres i Østbirks fremtid.
KIWI viste hvor sårbar Østbirk er
11. 06 2017

- Da KIWI meddelte, at de nedlagde alle butikker, var min første tanke – så får vi da noget mere at lave i Brugsen, men lige efter var tanken, at der her er ikke godt for byen, siger Per Bonde, formand for SuperBrugsen Østbirk.
 - Nu er der så en afklaring, og vi får en ny konkurrent/kollega til byen, og den slags klarer markedskræfterne heldigvis selv på bedste vis. Jeg var oprigtig bekymret for, om de andre kæder vurderede, at der var et potentiale til mere end én butik i Østbirk. Det har Dansk Supermarked heldigvis vurderet – så er vi da flere, der mener, at Østbirk er en attraktiv by, det er værd at investere i.
 - Jeg siger kollega om Netto, fordi vi sammen har opgaven at stå for opgaven med at forsyne Østbirk med dagligvarer, men samtidig er vi selvfølgelig også konkurrenter med vidt forskellige mål og udgangspunkter. For Netto’s vedkommende er ejerne en fond i Århus, og målet er at sende flest muligt penge til fonden. For brugsens vedkommende er det de ca. 1200 medlemmer/husstande, der ejer Brugsen, og alt overskud bliver brugt til at udvikle butikken til gavn for medlemmer og alle andre kunder, således vi altid har et velassorteret og moderne supermarked i byen – kort sagt bliver pengene i byen.
 - Vi - og hermed mener jeg Brugsens bestyrelse, ser ikke overskud som målet, men som et middel til løbende at udvikle og forny vores butik så borgernes behov tilgodeses, men samtidig i respekt for de øvrige handlende, f.eks. har vi ofte fået ønsker om at opgradere vores brødafdeling, men det er vi indtil videre afstået fra, da vi mener, Kagehuset på torvet er et vigtigt aktiv for byen.
 Situationen omkring KIWI har givet Per Bonde den erkendelse, at den samlede infrastruktur i Østbirk er vigtig. Der er simpelthen nogle funktioner i byen, der er afgørende for, at byen er attraktiv og kan tiltrække nye borgere.
 - I den kommende tid - op til kommunalvalget - vil vi nok komme til at høre en del om byudvikling, men byudvikling for mig er altså ikke, at politikere forsøger at få en REMA til byen, men derimod at man sikrer at infrastrukturen i Østbirk både fastholdes og udvikles, så vi som borgere har adgang til de funktioner, vi har brug for i vores dagligdag. Det vil sige både dagligvare- og specialbutikker, private og offentlige serviceydelser: post, tandlæge, frisør etc., institutioner, lokale håndværkere, foreninger osv. Hvis byens infrastruktur ikke udvikles, mister byen attraktivitet og ingen - hverken borgere eller erhverv, vil lægge deres investeringer i Østbirk, siger Per Bonde.
 - Byens infrastruktur er det bærende i byens udvikling, og det er den, der afgør, hvor attraktiv Østbirk er som bosætningssted. Så jeg håber nogen vil være med til at se på vores infrastruktur, så vi kan få defineret, hvor den er stærk, men allervigtigst hvor der er noget, vi skal have sikret eller udviklet. Det her er for vigtigt til bare at overlade til politikere og kommunale embedsmænd. Noget skal det offentlige selvfølgelig blandes ind i, men rigtig meget - sandsynligvis det meste - kan vi som borgere, forening eller erhvervsdrivende selv tage os af, og dermed kan vi selv tage ansvar for Østbirks fremtid.
 - I Østbirk Borgerforening hilser vi Pers og den øvrige bestyrelses initativ særdeles velkommen. Vi i Borgerforeningen har været involveret i Helhedsplanen for Østbirk, og er i forvejen reræsenteret i SAMBY - Samarbejdende bysamfund i Horsens Kommune, og vi har jo også naturligt tætte kontakter i Vision 2018 Østbirk, siger Peder Stougaard.
 - Vi kan fra Brugsens side ikke stå i spidsen for sådan et arbejde, men vi vil meget gerne deltage og være med til at facilitere arbejdet. Jeg håber derfor, andre kan se det samme behov, som jeg, og vil sætte arbejdet i gang, siger Per Bonde.
 - Brugsen er en fantastisk medspiller, og vi skal lige have snakket færdig om hvordan vi griber det an, siger Peder Stougaard.
 - Brugsens Bestyrelse har tidligere givet udtryk for i større grad at bakke op om lokale initiativer. Det er en fantastisk og velkonsolideret medspiller. Det glæder mig at Brugsen vil bygge videre på den velvillighed som blandt andet Østbirk Idrætsforening har stor glæde af, siger Peder Stougaard, Østbirk Borgerforening.
 - Det er ikke første gang Brugsens bestyrelse skubber på med gode ideer - nu skal det være!

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!