Kommunalvalg. Sæt børnene i centrum

Kommunalvalg. Sæt børnene i centrum
13. 11 2017
Læserbrev af Line Højager Madsen, Axelborg 5C, Horsens, pædagogstuderende, Per Kirkeby, Emil Bojsens Gade 24, Horsens, pædagog og Gitte Marie Korsgaard Emborg, Bjerrevej 116, Horsens, pædagog, byrådskandidater for SF Horsens

Formand for BUPL i Østjylland Anne Grethe Rosenberg kunne i foråret præsentere endnu en undersøgelse af de østjyske pædagogers tid alene med børnene i kommunernes daginstitutioner. For Horsens Kommune viste undersøgelsen en række bekymrende tendenser.
 73,5 % af de adspurgte pædagoger havde således været alene med en samlet børnegruppe pga. sygdom, ferie m.v. Og ca. 41 % havde i den situation oplevet at stå alene med en gruppe på 11-20 børn og 21,3 % havde endda stået alene med en gruppe på over 20 børn. 56 procent af de adspurgte BUPL-medlemmer svarede, at de dagligt eller flere gange om ugen ikke havde tid til nærvær til det enkelte barn på grund af personalemangel. Og 43 procent svarede, at de inden for det seneste år havde stået i en situation, hvor de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt, at de stod alene med den samlede børnegruppe.
 Der er vel ingen tvivl om, at sådanne svar vidner om en presset hverdag og en effektiviseringspolitik, der har taget fuldstændig overhånd. Med udgangspunkt i vores faglighed, men også som byrådskandidater for SF må vi klart anbefale, at vi nu tager et opgør med 4 års effektiviseringspolitik og igen sætter børnene i centrum.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!