Kransenedlæggelse i Serridslev

Kransenedlæggelse i Serridslev
20. 07 2020
Præcis på datoen for opstillingen af mindestenen for genforeningen i 1920, lagde Serridslev Lokalarkiv og en række borgere en flot krans ved genforeningsstenen i det lille anlæg i byen, hvor Stensballevej munder ud i Serridslevvej.

På slaget fire kunne Maria Pihl byde ca. 25 fremmødte velkommen til kransenedlæggelse i Serridslev. Genforeningsstenen blev flankeret af en ældre fane fra Serridslev Gymnastikforening hvor det ældste emblem efter sigende skulle være fra 1923.

Genforeningsstenen i Serridslev har 100 år bagen og blev rejst til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Der er i Danmark blevet rejst omkring 600 genforeningsstene i Danmark siden genforeningen.

Man foretog kransenedlæggelsen præcis på 100-års dagen for rejsningen af genforeningensstenen i Serridslev. Den smukke krans var lavet af Blomstermuser i Åes og blev lagt flot foran den gamle sten af Jacob Pedersen fra Hjemmeværnet. Fra Grænseforeningen har vi vidnesbyrd om hvor det lød 18. juli 1920.

Sådan lød det for 100 år siden

Søndag 18. juli 1920 blev genforeningsstenen i Serridslev afsløret af pastor H. C. Andersen, Nebel. Under afsløringsfesten i forsamlingshuset holdt Niels Kjems fra Sønderjylland hovedtalen, og kaptajn Axel Nissen, Serridslevsgård, fortalte om krigen i 1864.

Lokalarkiv i Serridslev står bag

Maria Pihl som også står for Serridslev lokalarkiv, flyttede til Serridslev for fire år og er meget historisk interesseret og hun har kastet sig over opgaven med at fortsætte lokalarkivets arbejder, men indtil videre er hun alene om opgaven og hun fortæller:

- Hvad vil vi med lokalarkiv og hvor skal det føre hen? Vi vil gerne have flere mennesker til at hjælpe med arbejdet, da arkivets grundlægger ikke længere er iblandt os. Jeg er tilflytter og ved ikke hvad den røde tråd er i arkivet, men det finder vi ud af. Vi kan altid bruge frivillige til at hjælpe med arbejdet.

Serridslev Lokalarkiv er placeret i lejligheden ovenpå byens forsamlingshus som indeholder mange små private samlinger.

Efter kransenedlæggelsen var de et lille glas til alle de fremmødte på Aages Plads i Serridslev.

Kildall

smiley Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook